eBROK forum

Module 'Niet WMO-plichtig onderzoek'

Re: Module 'Niet WMO-plichtig onderzoek' 3.7 documentatie

Yvette Sol 
Aantal antwoorden: 0

Dit staat in de INTEGRATED ADDENDUM TO ICH E6(R1):

GUIDELINE FOR GOOD CLINICAL PRACTICE

E6(R2) (zie afbeelding ICH)) Namelijk dat het advertentiematerial alleen bij de onderzoeker ligt.


Maar het antwoord bij de vraag 3.7 documentatie vraag 2 staat dat opslag van advertentiemateriaal bijantwoord zelfstest advertentiemateriaal in TMF en ISFICH richtsnoer toelichting advertisement in investigator file het zowel verrichter als onderzoeker is.

(zie afbeelding gele markering)

Kan iemand mij uitleggen waarom?