eBROK forum

Module 'Praktijk'

 
Foto van Hiltsje Heemskerk
Re: Module 'Praktijk'
door Hiltsje Heemskerk - zaterdag, 20 februari 2021, 14:34
 

Ik heb een vraag over deze oefenvraag:

====

Een DSMB geeft de verrichter advies om het onderzoek te stoppen vanwege gebleken futiliteit. Met futiliteit wordt bedoeld dat op grond van de tot dan toe verzamelde onderzoeksgegevens al duidelijk is dat de verwachte uitkomst niet bereikt zal worden, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende effectiviteit.

Wat moet de verrichter na ontvangst van dit advies doen?


Kies het juiste antwoord uit de volgende mogelijkheden:
A. De verrichter beoordeelt het advies van de DSMB en neemt een weloverwogen besluit om het onderzoek al dan niet stop te zetten. Bij het niet volgen van het advies is het informeren van de medisch-ethische toetsingscommissie hierover verplicht.
B. De verrichter stopt het onderzoek, omdat het advies van de DSMB bindend is.
C. De verrichter is verplicht het advies van de DSMB met de medisch-ethische toetsingscommissie te bespreken alvorens een besluit te nemenD. Geen van bovenstaande antwoorden is juist.

====

Is de verrichter níet verplicht om de METC te informeren als hij besluit om het advies te volgen?

(ik dat dat A een onjuist antwoord was, omdat de verrichter hoe dan ook de METC informeert, of het het advies van het DSMB nou volgt of niet)