eBROK forum

Module 'Praktijk'

Re: Module 'Praktijk'

Floor van der Most 
Aantal antwoorden: 0
Ik kwam het volgende nog tegen in de module 'toetsing' hoofdstuk 1.3 'typen medisch-wetenschappelijk onderzoek':

"Een medisch hulpmiddel is een instrument, toestel of apparaat, software,
implantaat, reagens, materiaal of ander artikel dat of die door de fabrikant is bestemd
om alleen of in combinatie te worden gebruikt bij de mens voor een of meer van de
volgende specifieke medische doeleinden:
● diagnose, preventie, monitoring, voorspelling, prognose, behandeling of
verlichting van ziekte,
● diagnose, monitoring, behandeling, verlichting of compensatie van een letsel of
een beperking,"

Het onderwijs dat de patienten krijgen zou in de vorm kunnen zijn van een software met als doel preventie van opname of verbetering van prognose. hierbij dus mijn vraag opnieuw: dan zou het toch onder de term 'medisch hulpmiddel' moeten vallen?