eBROK forum

Algemeen forum

 
Foto van Ruben Victor Huis in 't Veld
Re: Algemeen forum
door Ruben Victor Huis in 't Veld - donderdag, 15 april 2021, 14:56
 

Vragen bij de Module Praktijk

 

Van welk proces is onderstaande tekst de definitie?

 

"Een systematisch en onafhankelijke verificatie van activiteiten en documenten die betrekking hebben op een WMO-plichtig onderzoek om na te gaan of de activiteiten worden uitgevoerd en de gegevens worden vastgelegd, geanalyseerd, gerapporteerd en gearchiveerd in overeenstemming met het protocol, SOP's en relevante wettelijke vereisten."

Er staat dat dit auditing is, maar een monitor controleert toch of activiteiten worden uitgevoerd/vastgelegd/geanalyseerd volgens protocol, SOPs en wettelijke vereisten (maw of de zaken juist worden uitgevoerd)?


Vraag "Het onderzoeksdossier voor de primaire indiening bij een erkende METC of de CCMO bestaat uit een aantal basisdocumenten.

 

Welke van de volgende documenten moeten altijd, voor zover van toepassing, worden ingediend ter beoordeling?

 

Advertentietekst voor de werving van de proefpersonen

Productinformatie voor de studiemedicatie

Voorbeeld huisartsenbrief

De contactgegevens van de verrichter en/of onderzoeker"

 

'Alle' zou het juiste antwoord moeten zijn. Als je echter op de website van de CCMO zoekt op huisartsenbrief, krijg je geen resultaat. Verder kan ik het niet vinden in het standaardonderzoeksdossier op de website van de CCMO (van A-M). Waar wel?