eBROK forum

Module 'Introductie'

 
Picture of Marjolein Thijssen
Re: Module 'Introductie'
by Marjolein Thijssen - Monday, 27 July 2020, 4:48 PM
 
1: Voorbeeld onderzoeksvraag: welke dementia vriendelijke initiatieven werken; voor wie en waarom? Vraag beantwoorden door multiple case studies. Proefpersonen zijn mensne met dementie en hun mantelzorgers. Met deze kennis kunnen toekomstige initiatieven beter ingericht worden en beter aansluiten bij de beoogde doelgroep.

2. bescherming van proefpersonen is belangrijk aangezien zij in een kwetsbare positie zitten. Manieren om hen te bschremen zijn informatieplicht van onderzoekers, noodzaak voor toetstemming vooraf en recht om deze toestemming altijd in te trekken, anonimiteit van gegevens, wetgeving tav privacy.