eBROK forum

Module 'Introductie'

 
Foto van Daphne Bussink-Voorend
Re: Module 'Introductie'
door Daphne Bussink-Voorend - dinsdag, 15 september 2020, 11:01
 
  1. Geef een voorbeeld van een medisch-wetenschappelijke onderzoeksvraag en geef aan hoe je die vraag wilt beantwoorden. Op welke manier en bij welke proefpersonen? Bedenk ook hoe je de kennis uit je onderzoek zou kunnen toepassen. Wanneer wel en wanneer niet?

Bijvoorbeeld: Wat is het effect van een gespreksinterventie met ouders op de acceptatie van vaccins van het RVP bij jonge kinderen? De proefpersonen zijn in dit geval ouders die twijfelen ten aanzien van vaccins. De kennis uit het onderzoek zou toegepast kunnen worden bij GGD in de aanpak om acceptatie van vaccins te bevorderen en adquaat om te gaan met twijfel. De resultaten zijn niet automatische generaliseerbaar op alle specifieke subgroepen, zoals groepen die vaccins wijgeren op grond religieuze redenen.

  1. Bedenk waarom bescherming van proefpersonen in medisch-wetenschappelijk onderzoek belangrijk is, waar die bescherming uit zou moeten bestaan en wat je zou kunnen doen om die te waarborgen.

Het is van belang om proefpersonen niet bloot te stellen aan onnodige risico's, of zelfs schade oplopen. Daarnaast is het van belang dat door deelname aan het onderzoek, proefpersonen verminderde toegang hebben tot zorg of andere nadelige consequenties ervaren. De bescherming bestaat uit goede Informed Consent, toetsing door METC, signalering van complicaties/ongewenste effecten en de mogelijkheid om ten alle tijde met het onderzoek te kunnen stoppen (zowel als proefpersoon als onderzoeker)