Module 'Introductie'

Re: Module 'Introductie'

door Anouk Janssen -
Aantal antwoorden: 0
1. Geef een voorbeeld van een medisch-wetenschappelijke onderzoeksvraag en geef aan hoe je die vraag wilt beantwoorden. Op welke manier en bij welke proefpersonen? Bedenk ook hoe je de kennis uit je onderzoek zou kunnen toepassen. Wanneer wel en wanneer niet?
Werkt een nieuwe genetische test even goed of beter als de huidige standaard test. Om te testen of de genetische test even goed werkt kan worden getest bij een groep die de huidige standaard genetische test aangeboden krijgt. Wanneer je wilt weten of de nieuwe genetische test beter werkt moet je kijken naar groep waarbij de huidige gouden standaard een vals positief of vals negatieve uitslag heeft gegeven. Deze kennis kan worden toegepast in het wel/niet gebruiken van de diagnostische testen om genetische aandoeningen vast te stellen.

2. Bedenk waarom bescherming van proefpersonen in medisch-wetenschappelijk onderzoek belangrijk is, waar die bescherming uit zou moeten bestaan en wat je zou kunnen doen om die te waarborgen.
Bescherming van de proefpersonen in medisch-wetenschappelijk onderzoek is belangrijk. De proefpersonen nemen deel aan het onderzoek omdat ze willen bijdragen aan een wetenschappelijke kennis rondom het onderzoek. Hierbij staat de gezondheid van de proefpersoon op het spel. De proefpersoon moet goed geïnformeerd worden over het onderzoek. Dit kan worden gedaan door een informatiebrief aan te bieden met duidelijke taal op vmbo-niveau. Daarbij moet er geen druk worden gevoeld door de proefpersoon om mee te doen met het onderzoek. Dit kan worden bereikt door een onderzoeker te laten vragen om mee te doen met het onderzoek en niet de door de behandelaar. Daarnaast kan er ook contact worden aangeboden met een onafhankelijk arts. Er moet ruimte zijn om vragen te stellen en tijd zijn om de deelname te overdenken. Wanneer deelname wordt gewenst, moet er een informed consent formulier worden getekend bescherming van privacy moet worden gewaarborgd middels coderen van proefpersoon identifiers.