eBROK forum

Module 'Wet- en Regelgeving'

 
Foto van Iris Lansdorp - Vogelaar
Re: Module 'Wet- en Regelgeving'
door Iris Lansdorp - Vogelaar - donderdag, 17 juni 2021, 14:49
 

In mijn onderzoek krijg ik in de eerste plaats te maken met de WBO-commissie van de Gezondheidsraad. Deze commssie geeft advies aan VWS over al het WBO-vergunningplichtig onderzoek. Dit betreft alle vormen van screening op kanker, met ioniserende straling en naar onbehandelbare ziektes. Vervolgens krijg ik te maken met VWS die op basis van het advies van de Gezondheidsraad een besluit nemen over het afgeven van de vergunning voor het onderzoek. 

Daarna krijg ik te maken met de METC, omdat het beleid binnen onze afdeling is dat alle persoonsgebonden onderzoek daar wordt voorgelegd. Waarschinlijk oordeelt de METC dat dit type onderzoek niet door METC  beoordeeld hoeft te worden, omdat de WBO commissie dit al gedaan heeft. 

Uiteraard kan ik in mijn onderzoek ook te maken met de hogere controlerende instanties zoals genoemd in deze module, zoals CCMO, en IGJ.