eBROK forum

Module 'Organisatie'

 
Foto van Clarissa Vergunst
Re: Module 'Organisatie'
door Clarissa Vergunst - zondag, 10 mei 2020, 16:22
 

  • Met welke personen, disciplines, leveranciers of partijen ben jij voor je onderzoek op dit moment in contact? onderzoeker, datamanager, senior epidemioloog ivm fase manuscript schrijven
  • Welke rol spelen zij in het onderzoek? anonimisering en verwerking data, controleren statistische analyse cf opzet onderzoek en benantwoording onderzoeksvraag, schrijven manuscript
  • Welke verantwoordelijkheden hebben zij gekregen? zie boven
  • Hoe weet je dat ze gekwalificeerd zijn om deze verantwoordelijkheden ook op zich te kunnen nemen? impliciet vanuit hun functies binnen de organisatie en individuele specialisaties
  • En, niet onbelangrijk, zijn deze verantwoordelijkheden en kwalificaties ook goed vastgelegd? ja
  • En nu je er toch over nadenkt, zijn er nog personen en/of disciplines die je mist? er zijn in verschillende stadia verschillende mensen en instanties betrokken geweest. oa metc voor toestemming non/WMO, de organisatie, sponsor voor labkits.