eBROK forum

Module 'Organisatie'

Re: Module 'Organisatie'

Jeanette Tas 
Aantal antwoorden: 0

Het antwoord op de volgende vraag is niet-waar:

'Volgens de wetgeving moet altijd on-sitemonitoring uitgevoerd worden bij WMO-plichtig onderzoek, ongeacht de mate van risico.'

In de toelichting staat dat on-site monitoring volgens de wet enkel verplicht is voor interventiegeneesmiddelenonderzoek. In welk wetsartikel en lid kan ik terugvinden dat dit het geval is?