eBROK forum

Module 'Toetsing'

 
Foto van Marloes Veenstra
Re: Module 'Toetsing'
door Marloes Veenstra - woensdag, 12 augustus 2020, 16:43
 

Ik heb een vraag over Toetsing 2.3.


Tot de verantwoordelijkheden van de verrichter behoren:

  1. Opzetten van het onderzoek
  2. Financieren van het onderzoek
  3. Monitoren van het onderzoek
  4. Werven van proefpersonen

Welk(e) antwoord(en) is/zijn juist?

o.a. 2is het juiste antwoord.

Wordt hier bedoeld dat de verrichter een begroting maakt of omgaat met de financiën? 

Dit is wat er in de module staat. Hierom dacht ik dat het financieren van een onderzoek niet per se tot de taken van de verrichter hoort. 

De verrichter heeft baat bij de uitkomsten van het onderzoek. De verrichter hoeft niet altijd de partij te zijn die het onderzoek financiert. Bij publiek gefinancierd onderzoek (NWO, ZonMw, EU) is de partij die het onderzoek subsidieert vrijwel nooit de verrichter.