eBROK forum

Module 'Toetsing'

Re: Vraag over de zelf-test vragen van module Toetsing

Yanda van Rood 
Aantal antwoorden: 0
Kan iemand mij vertellen hoe ik een nieuwe vraag aan het forum toe kan voegen?
Het betreft vraag 2.5 toetsing tweede rond vraag 1 Wat is de reden dat de NFU een risicoclassificatie adviseert voor WMO-plichtig onderzoek?
Ik weet best wel waarom risico classificatie nodig is maar de antwoorden lijken me niet de essentie aan te geven (beschermind van de proefpersonen). Kan iemand me zeggen wat hier bedoeld wordt?
Kies het juiste antwoord uit de volgende mogelijkheden:
A.
Aansluiten bij de internationale trend om gebruik te maken van ‘risk-based approaches’ bij het kwaliteitsmanagement bij medisch wetenschappelijk onderzoek
B.
Ten behoeve van de registratie van het type onderzoek in de instelling
C.
Om meer inzicht te krijgen in het voorkomen van met name hoogrisico-onderzoek in de instelling
D.
Omdat de CCMO deze risicoclassificatie hanteert