eBROK forum

Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Deleted user 
Number of replies: 113

Welkom op het forum voor de module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'. 

Het doel van dit forum is het aanbieden van een discussieplatform, waar jullie onderling met elkaar vraagstukken kunnen bespreken. Als je hier een vraag plaatst, kunnen anderen je naam en bericht bekijken en beantwoorden. Je vraag wordt niet beantwoord door eBROK experts en coördinatoren. 

Heb je een technische vraag? Klik dan op de 'Help' knop in de hoek rechtsonder. 

In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Annemieke Kunst 
In reply to Annemieke Kunst

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Anke van Mil 

Dankjewel Annemieke voor het uploaden van je word-cloud! 

In reply to Annemieke Kunst

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Lisa Pomp 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Jill Oudshoorn 
In reply to Jill Oudshoorn

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Rebecca Grootendorst 
In reply to Rebecca Grootendorst

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Hanna Slomp 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Peter Plomp 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Suzanna Schraa 
In reply to Suzanna Schraa

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Lotte Rappoldt 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Katja Saris-deLeuw 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Kees de Kock 

Mijn onderzoek begon al in 2004 toen ik me als buitenpromovendus meldde bij mijn promotor. Ik ben sindsdien getuige geweest van een groot aantal ontwikkelingen die me ook wel voor een aantal serieuze fouten hadden kunnen behoeden. Mijn onderzoek destijds als niet WMO plichtig beoordeeld werd. Achteraf denk ik dat de vragenlijst zo belastend was dat beoordeling door de METC wel op zijn plaats was geweest. Ook hebben we gemeld bij het trial register nadat de eerste vragenlijsten al waren ingevuld. Dit leidde tot afwijzing van mijn artikelen door een aantal gezaghebbende tijdschriften. Omdat we aannemelijk konden maken dat dit de kwaliteit van de dataverzameling niet had beïnvloed lukte het uiteindelijk onze artikelen te publiceren. Ik geloof erg in het nut van checklists en team-work. Naar mijn mening is onderzoek doen nog te vaak een eenzame strijd voor de onderzoeker en gaat dat niet zelden ten koste van het werkplezier. Ik sluit overigens niet uit dat mijn onderwerp, werk-gerelateerde problematiek, ook wel tot een zekere bias leidt.  

In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Valentijn de Jong 

In 2.4 staat: "Het is belangrijk te beseffen dat blinderen alleen werkt als er gerandomiseerd wordt;"

Dit is een erg simplistische weergave van blindering. Bijvoorbeeld bij diagnostisch onderzoek wordt (meestal) niet gerandomiseerd, maar is blindering soms wel waardevol. Als de arts/onderzoeker die de index test afneemt op de hoogte is van het resultaat van de referentie test, dan kan deze arts/onderzoeker hier door beïnvloed worden (en vice versa).

Moons KG, Grobbee DE. When should we remain blind and when should our eyes remain open in diagnostic studies? Journal of clinical epidemiology. 2002;55(7):633–636.
In reply to Valentijn de Jong

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Valentijn de Jong 

Tot mijn grote verbazing stond de statistische analyse niet in het lijstje over de bescherming van proefpersonen (2.5). Als in een tussentijdse rapportage blijkt dat een interventie zeer effectief is (of juist schadelijk of nutteloos), dan kan er voor gekozen worden om de trial te stoppen. Het is echter van extreem groot belang dat deze keuze gebaseerd wordt op de resultaten van de juiste statistische analyse. Als dat niet correct gebeurt (en helaas is dat meermalen gebeurd), dan ontstaat er bias in de resultaten van de statistische toets, en hebben vele proefpersonen voor niks meegedaan met het onderzoek.

1. Bassler D, Montori VM, Briel M, Glasziou P, Guyatt G. Early stopping of randomized clinical trials for overt efficacy is problematic. Journal of clinical epidemiology. 2008;61(3):241–246. 

2. Schou IM, Marschner IC. Meta-analysis of clinical trials with early stopping: an investigation of potential bias. Statistics in medicine. 2013;32(28):4859–4874. 

3. Bassler D, Ferreira-Gonzalez I, Briel M, Cook DJ, Devereaux PJ, Heels-Ansdell D, et al. Systematic reviewers neglect bias that results from trials stopped early for benefit. Journal of clinical epidemiology. 2007;60(9):869–873. 


In reply to Valentijn de Jong

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Arjan te Pas 

Beste Valentijn,

Ik zie dat nooit iemand gereageerd heeft, maar vind zelf deze vraag ook erg verwarrend.

Ben het volkomen eens dat statistische analyse ook dient ter bescherming

Wat er wel bij staat is proefpersonen informatie, maar dat is geen onderdeel van protocol, dat is een apart dossier.

Daarnaast vind ik zelf intro en ratio ook erbij moet staan: je zoekt eerst goed uit wat er al bekend is en je moet eerst beredeneren waarom het onderzoek belangrijk is dat je pp wilt blootstellen.


In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Francina Kaptein 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Marijke van der Linde 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Bastian Stocker 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Karlijn Geurts 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Jim Peters 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Lucia Renee Ruhaak 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Anouk van der Knijff - van Dortmont 
In reply to Deleted user

Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Nathalie Benda 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Diederik Stikvoort 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Saskia Veldkamp 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Hayat Mohammad Suleiman 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Jan Jaap Hendrickx 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Anne-Marie Peters 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Clarissa Vergunst 

  • Welke procedures gelden in jouw instelling? medische protocollen, werkinstructies, SOPs en onderzoeksprotocollen
  • Hoe is het kwaliteitsmanagement binnen jouw instelling georganiseerd? certificering volgens NEN-EN 15224-2017, met regelmatige visitaties
  • Welke acties worden van jou gevraagd? protocollen maken, volgens vaste gremia laten goedkeuren en volgen, toestemming tot uitzonderingen op het protocol geven. Bijwonen vergaderingen tav kwaliteit. 
  • Bij wie kun je terecht voor vragen en informatie? Kwaliteitsfunctionarissen.

In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Viyan Bedawi 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Daniëlle van Dorth 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Wisse Bakker 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Artuur Leeuwenberg 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Johanna (Hanneke) Wardenaar-Wigman 

Hierbij mijn wordcloud....!Wordcloud module ontwerp en uitvoering van onderzoek

In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Daphne Boucherie 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Meagan Doppegieter 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Ferit Onur Mutluer 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Yvette Seppenwoolde 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Marleen Simmelink Koel-Simmelink 

Wat is precies het verschil tussen een bijwerking en een adverse event? Als een proefpersoon voor het onderzoek bepaalde medicijnen krijgt en hiervan een huiduitslag ondervindt, valt dit dan onder een AE of een bijwerking?

In reply to Marleen Simmelink Koel-Simmelink

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Jacoba de Leeuw 

Ik heb het zo opgevat: een bijwerking van een middel dat in de studie wordt toegediend is ook een adverse event is, dus beide. Een adverse event is echter nog meer dingen, ook bijvoorbeeld ongelukken met een hulpmiddel. Ik vond deze website heel handig en duidelijk: https://www.ccmo.nl/onderzoekers/tijdens-en-na-het-onderzoek/saes-susars-en-sades

In reply to Marleen Simmelink Koel-Simmelink

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Esther de Groot 

Interessante vraag. Ik kwam dit antwoord tegen (en dat maakt het nog iets lastiger omdat de term 'adverse reactions' wordt gebruikt:

Adverse reactions en side effects worden soms door elkaar gebruikt en in het Nederlands kent men in het algemeen alleen het begrip bijwerkingen. Strikt genomen is er wel verschil:
adverse reactions are unintended and harmful even on a correct dosage
side effects are predicted and can be desirable or undesirable even on a correct dosage.
Dan zijn er ook nog adverse events, deze hebben te maken met veiligheidsrisico's bij apparatuur of hulpmiddelen.

https://www.lumc.nl/org/walaeus/wegwijzers/bijwerkingen/

Dat helpt ook nog niet echt bij jouw vraag. Ik denk dat de site die hierboven ergens wordt genoemd het beste is: bijwerkingen gaat alleen over geneesmiddelen terwijl AE veel breder kan zijn. Dat lijkt mij het antwoord.

https://www.ccmo.nl/onderzoekers/tijdens-en-na-het-onderzoek/saes-susars-en-sades

In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Danique van Gulick 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Gertruda van Leeuwen 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Kishan Naipal 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Merle Verdriet 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Anke Veenstra 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Bob van den Meiracker 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Esther de Groot 

Ik ga twijfelen bij het voorbeeld wat bij stratificatie wordt gegeven. 

In het geval van kleine, maar prognostisch belangrijke subgroepen (bijvoorbeeld rokers versus niet-rokers) kan het met simpele randomisatie voorkomen dat proefpersonen uit een dergelijke kleine subgroep niet of nauwelijks in een van de groepen terecht komen.

Ik denk te begrijpen wat stratificatie is maar rokers noch niet-rokers zijn toch geen kleine subgroep (doorgaans)? Is er een beter voorbeeld denkbaar? 

In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Esther de Groot 

De verschillende termen zijn meestal wel duidelijk. Ik vind alleen de zin over de 'meer of minder aantal antwoorden die 'ja' zijn en de formulering onder SUSAR vind ik heel vaag.

Is de bijwerking onverwacht? (niet vermeld in de productinformatie, of niet vermeld in de mate waarin ze nu optreedt (ernstiger, of op grotere schaal))

Is het antwoord op de bovenstaande vragen drie keer ‘ja’, dan is er sprake van een SUSAR. [...] Is het antwoord op vraag 1 en 2 ‘ja’, maar op vraag 3 ‘nee’, dan is er sprake van een SAR ofwel een serious adverse reaction.

Dit vind ik raar. Als het antwoord op die vraag 'nee' is, dan zeg je feitelijk dat de bijwerking verwacht mocht worden. Als dat het geval zou zijn, dan mag het onderzoek toch, zeker als er sprake is van 'serious...' , niet uitgevoerd worden? 

De tekst begint met 'Is er een vermoeden...'. Ik denk dat de tekst beter te begrijpen is wanneer dat vermoeden er is, ik neem nu aan "na het begin van het onderzoek". suspected unexpected, heel onduidelijke woordkeuze. Kan deze toelichting verhelderd worden? Of komt Susar in de praktijk nooit voor?

Tags:
In reply to Esther de Groot

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Anke van Mil 

Hoi Esther,

Ik begrijp de verwarring. Mijn advies is om de flow-charts van de CCMO als richtlijn te gebruiken (worden in activiteit 3.4.1 gegeven), daarin worden deze 3 vragen ook behandeld. Tevens gaan we kijken of we dit anders zouden moeten verwoorden.


In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Esther Metting 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Ellen Schenk 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Laura van der Kamp 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Mariëlle van Valburg 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Mireille Sthijns 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Martin Slooff 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Gloria Araiza Araiza 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Bibiche den Hollander 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Karin van Bemmel 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

lenny van Bon 
In reply to lenny van Bon

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Mitch Lases 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Paul Vos 

            

In reply to Paul Vos

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Albert van Houten 
In reply to Deleted user

Toetstermen 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Esther de Groot 

3.7 De kandidaat kan de meest gebruikte statistische terminologie en methoden omschrijven. (2.3)

3.8 De kandidaat kan herkennen wanneer welke statistische methode gebruikt dient te worden. (2.3.)

Bij de toetstermen van dit deel staan de volgende twee punten. Ik zie on 2.3. echter alleen hele algemene verwijzingen naar statistische methoden en aangezien ik zelf vooral kwalitatief onderzoek doe zie ik niet direct hoe ik deze twee toetsdoelen op basis van de tekst uit de module zou kunnen realiseren. Ook in het document met de hele tekst heb ik nog gezocht op 'statistiek' of 'statistische' maar het werd niet specifieker omschreven. Het lijkt mij ook niet echt in het kader van deze cursus te passen dus ik ga ervan uit dat het niet in de toets zit. 

In reply to Esther de Groot

Re: Toetstermen 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Esther de Groot 

Toets termen 6.11, 6.13 en 7.15. Hier komen specifieke leerdoelen rond geneesmiddelen onderzoek en medische hulpmiddelen onderzoek aan bod. Ik krijg de idee, door de nummering, dat het alleen van toepassing is op die specifieke modules maar duidelijk is het niet. Ik beperk me tot de algemene aspecten van de Trial Master File maar graag aandacht voor deze toets termen want lijkt niet te kloppen. 

In reply to Esther de Groot

Re: Toetstermen 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Anke van Mil 

Hoi Esther,

Dank voor je opmerking, we nemen dit mee in de aanpassingen van het cursusmateriaal! 

Hartelijke groet,

Anke 

In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Haiyan Zeng 

Hi! I have a question: 

An SAE happened to a patient. You want to unblind which drug did the patient receive.  who can be aware of the unblind result? ()

A.   The PI

B.   The patient

C.   The sponsor

D.   The third party (who analyzes the results … statistician, monitor, etc)  .

Thank you very much!Tags:
In reply to Haiyan Zeng

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Roderick Hendrikus van Leerdam 

Did you get an answer? I think a third part and sponsor can be aware

In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Miriam Haaksma 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Allard Hosman 

Dankjewel Annemieke voor het uploaden van je word-cloud! 


In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Frederik Scheper 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Linda Dekker 
In reply to Linda Dekker

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Milan Tjioe 
In reply to Milan Tjioe

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Ilvana Fejzovic 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Nicolas Schroten 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Mieke Crutsen 
In reply to Deleted user

Woordwolk

Marije van den Beukel - Bakker 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Kelly Haaijer 

Bij 3.7 Documentatie wordt na het beantwoorden van de vraag 'Welk document hoort in de TMF en welk in de ISF?'' aangegeven dat dat te vinden is in het ICH GCP E6(R2) Richtsnoer, hoofdstuk 8  (vanaf pagina 44).
Ik kan daar alleen terug vinden of het bij de investigator of sponsor opgeslagen moet worden, maar niet of het onder TMF of ISF hoort. 

Kan je dit elders terugvinden of lees ik eroverheen?

Tags:
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Vera Slootweg 
In reply to Deleted user

Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Janny Nagel 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Sanne Böing 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Helineth Elias 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Marloes Van Gent - van der Sanden 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Manon van der Meeren 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Jane Wijbers 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Jeffrey Bouwmeester 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Henri Hurkmans 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Marloes Van Gent - van der Sanden 

Ik krijg mijn wolk niet geupload helaas

In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Dagmar Hepp 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Iris Lansdorp - Vogelaar 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Iris Lansdorp - Vogelaar 

  • Welke procedures gelden in jouw instelling?

Binnen ons team doen wj aan een buddy-check. Dat betekent dat voor ieder officeel document dat onze sectie verlaat naast de hoofdonderzoeker een tweede onderzoeoer is aangewezen die de analyses controleert op mogelijke fouten. 

Daarnaast hebben we binnen de afdeling een kwaliteitshandboek waarin richtlijnen zijn opgenomen voor het doen van goed onderzoek binnen onze afdeling. Er zijn verschillende hoofdstukken voor verschillende types onderzoek (met en zonder proefpersonen). Uiteraard onderschrijft de afdeling ook nationale en international normen voor onderzoek, zoals bijvoorbeeld GCP etc. 

  • Hoe is het kwaliteitsmanagement binnen jouw instelling georganiseerd?

Binnen onze afdeling is een kwaliteitscommissie ingesteld die audits afneemt van gepubliceerde artikelen om te controleren of het onderzoek volgens de kwaliteitseisen is uitgevoerd. Daarnaast is er een IT systeem ingericht genaamd PaNaMa voor persoonsgebonden onderzoek waarin alle benodigde (kwaliteits) en wettelijke documenten moeten worden opgeslagen. 

  • Welke acties worden van jou gevraagd?

Buddychecks; audits kwaliteitscommissie; invullen PaNaMa; volgen cursussen; volgen principes van GCP en wetenschappelijke integriteit. 

  • Bij wie kun je terecht voor vragen en informatie?
Kwaliteitscommissie; Onderzoeksbureau;
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Kim Suijker 

Hallo allemaal,

Zou iemand mij kunnen helpen?
Ik vind vraag 2 en 4 van zelftest 3.4.2 verwarrend.
Ik had bij vraag 2 als antwoord 1 dag en in de toelichting zie ik staan dat 15 dagen het juiste antwoord is. Dat snap ik niet. In de omschrijving van de vraag staat geen informatie over het type onderzoek. In principe zou ik dan 1 dag zeggen, omdat je alleen mag afwijken van die ene dag als het in je onderzoeksprotocol beschreven staat. Bij vraag 4 is het juiste antwoord 1 dag. 

Kan iemand mij dit uitleggen of een link delen met meer informatie? Ik snap deze lesstof nog niet. 

In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Jenny Schnyder 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Gregorius Luyten 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Elvira Amaral Gomes 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Jeannette de Feijter 
In reply to Jeannette de Feijter

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Jeanette Tas 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Marthe Flanderijn 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Nikki Wanders 
In reply to Nikki Wanders

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Rinchyenkhand Myagmardorj 
In reply to Nikki Wanders

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Rinchyenkhand Myagmardorj 
In reply to Rinchyenkhand Myagmardorj

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Maaike Kapteijn 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Hermanus Gijsbers 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Anne Leenders 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Miriam van Gent 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Kiki Ruhe 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Theresa Stangl 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Mara van der Burgt 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Ibrahim Kucuk 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Annick Ledebt 
In reply to Annick Ledebt

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Renzo Boersma 
In reply to Deleted user

Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

Amanda Ruijs