eBROK forum

Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'

 
Picture of Elevate Health
Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Elevate Health - Tuesday, 27 November 2018, 9:37 AM
 

Welkom op het forum voor de module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'. 

Het doel van dit forum is het aanbieden van een discussieplatform, waar jullie onderling met elkaar vraagstukken kunnen bespreken. Als je hier een vraag plaatst, kunnen anderen je naam en bericht bekijken en beantwoorden. Je vraag wordt niet beantwoord door eBROK experts en coördinatoren. 

Heb je een technische vraag? Klik dan op de 'Help' knop in de hoek rechtsonder. 

Picture of Annemieke Kunst
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Annemieke Kunst - Wednesday, 4 December 2019, 11:00 AM
 


Picture of Anke van Mil
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Anke van Mil - Wednesday, 11 December 2019, 9:54 AM
 

Dankjewel Annemieke voor het uploaden van je word-cloud! 

Picture of Jill Oudshoorn
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Jill Oudshoorn - Friday, 13 December 2019, 3:54 PM
 

wordcloud

Picture of Rebecca Grootendorst
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Rebecca Grootendorst - Monday, 16 December 2019, 1:03 PM
 

Woordwolk

Picture of Hanna Slomp
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Hanna Slomp - Wednesday, 15 January 2020, 7:09 PM
 


Picture of Peter Plomp
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Peter Plomp - Wednesday, 18 December 2019, 11:17 AM
 

Woordwolk

Picture of Suzanna Schraa
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Suzanna Schraa - Monday, 23 December 2019, 3:46 PM
 


Picture of Lotte Rappoldt
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Lotte Rappoldt - Saturday, 29 May 2021, 12:10 PM
 

Wordcloud

Picture of Katja Saris-deLeuw
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Katja Saris-deLeuw - Tuesday, 24 December 2019, 3:14 PM
 

RTCCS/IKS

Picture of Kees de Kock
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Kees de Kock - Thursday, 16 January 2020, 3:26 PM
 

Mijn onderzoek begon al in 2004 toen ik me als buitenpromovendus meldde bij mijn promotor. Ik ben sindsdien getuige geweest van een groot aantal ontwikkelingen die me ook wel voor een aantal serieuze fouten hadden kunnen behoeden. Mijn onderzoek destijds als niet WMO plichtig beoordeeld werd. Achteraf denk ik dat de vragenlijst zo belastend was dat beoordeling door de METC wel op zijn plaats was geweest. Ook hebben we gemeld bij het trial register nadat de eerste vragenlijsten al waren ingevuld. Dit leidde tot afwijzing van mijn artikelen door een aantal gezaghebbende tijdschriften. Omdat we aannemelijk konden maken dat dit de kwaliteit van de dataverzameling niet had beïnvloed lukte het uiteindelijk onze artikelen te publiceren. Ik geloof erg in het nut van checklists en team-work. Naar mijn mening is onderzoek doen nog te vaak een eenzame strijd voor de onderzoeker en gaat dat niet zelden ten koste van het werkplezier. Ik sluit overigens niet uit dat mijn onderwerp, werk-gerelateerde problematiek, ook wel tot een zekere bias leidt.  

Picture of Valentijn de Jong
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Valentijn de Jong - Tuesday, 21 January 2020, 11:58 AM
 

In 2.4 staat: "Het is belangrijk te beseffen dat blinderen alleen werkt als er gerandomiseerd wordt;"

Dit is een erg simplistische weergave van blindering. Bijvoorbeeld bij diagnostisch onderzoek wordt (meestal) niet gerandomiseerd, maar is blindering soms wel waardevol. Als de arts/onderzoeker die de index test afneemt op de hoogte is van het resultaat van de referentie test, dan kan deze arts/onderzoeker hier door beïnvloed worden (en vice versa).

Moons KG, Grobbee DE. When should we remain blind and when should our eyes remain open in diagnostic studies? Journal of clinical epidemiology. 2002;55(7):633–636.
Picture of Valentijn de Jong
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Valentijn de Jong - Tuesday, 21 January 2020, 12:20 PM
 

Tot mijn grote verbazing stond de statistische analyse niet in het lijstje over de bescherming van proefpersonen (2.5). Als in een tussentijdse rapportage blijkt dat een interventie zeer effectief is (of juist schadelijk of nutteloos), dan kan er voor gekozen worden om de trial te stoppen. Het is echter van extreem groot belang dat deze keuze gebaseerd wordt op de resultaten van de juiste statistische analyse. Als dat niet correct gebeurt (en helaas is dat meermalen gebeurd), dan ontstaat er bias in de resultaten van de statistische toets, en hebben vele proefpersonen voor niks meegedaan met het onderzoek.

1. Bassler D, Montori VM, Briel M, Glasziou P, Guyatt G. Early stopping of randomized clinical trials for overt efficacy is problematic. Journal of clinical epidemiology. 2008;61(3):241–246. 

2. Schou IM, Marschner IC. Meta-analysis of clinical trials with early stopping: an investigation of potential bias. Statistics in medicine. 2013;32(28):4859–4874. 

3. Bassler D, Ferreira-Gonzalez I, Briel M, Cook DJ, Devereaux PJ, Heels-Ansdell D, et al. Systematic reviewers neglect bias that results from trials stopped early for benefit. Journal of clinical epidemiology. 2007;60(9):869–873. 


Picture of Arjan te Pas
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Arjan te Pas - Monday, 29 June 2020, 9:47 AM
 

Beste Valentijn,

Ik zie dat nooit iemand gereageerd heeft, maar vind zelf deze vraag ook erg verwarrend.

Ben het volkomen eens dat statistische analyse ook dient ter bescherming

Wat er wel bij staat is proefpersonen informatie, maar dat is geen onderdeel van protocol, dat is een apart dossier.

Daarnaast vind ik zelf intro en ratio ook erbij moet staan: je zoekt eerst goed uit wat er al bekend is en je moet eerst beredeneren waarom het onderzoek belangrijk is dat je pp wilt blootstellen.


Picture of Francina Kaptein
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Francina Kaptein - Tuesday, 21 January 2020, 3:37 PM
 

Wordcloud

Picture of Marijke van der Linde
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Marijke van der Linde - Tuesday, 21 January 2020, 4:52 PM
 


Picture of Bastian Stocker
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Bastian Stocker - Tuesday, 28 January 2020, 3:42 PM
 

Wordcloud

Picture of Karlijn Geurts
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Karlijn Geurts - Tuesday, 25 February 2020, 12:19 PM
 

Woordenwolk

Picture of Jim Peters
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Jim Peters - Monday, 2 March 2020, 2:03 PM
 


Picture of Lucia Renee Ruhaak
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Lucia Renee Ruhaak - Monday, 2 March 2020, 2:35 PM
 

Woordenwolk onderzoek

Picture of Anouk van der Knijff - van Dortmont
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Anouk van der Knijff - van Dortmont - Wednesday, 4 March 2020, 3:34 PM
 

woordenwolk onderzoek

Picture of Nathalie Benda
Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Nathalie Benda - Monday, 16 March 2020, 2:30 PM
 

wordcloud

Picture of Diederik Stikvoort
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Diederik Stikvoort - Tuesday, 17 March 2020, 9:35 AM
 

Woordenwolk

Picture of Saskia Veldkamp
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Saskia Veldkamp - Friday, 3 April 2020, 8:26 AM
 

Wordcloud

Picture of Hayat Mohammad Suleiman
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Hayat Mohammad Suleiman - Wednesday, 8 April 2020, 3:00 PM
 

woordenwolk Ontwerp en uitvoering van onderzoek

Picture of Jan Jaap Hendrickx
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Jan Jaap Hendrickx - Wednesday, 15 April 2020, 9:04 AM
 

Woordwolk onderzoek

Picture of Anne-Marie Peters
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Anne-Marie Peters - Thursday, 16 April 2020, 12:19 PM
 


Picture of Clarissa Vergunst
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Clarissa Vergunst - Tuesday, 5 May 2020, 5:24 PM
 

  • Welke procedures gelden in jouw instelling? medische protocollen, werkinstructies, SOPs en onderzoeksprotocollen
  • Hoe is het kwaliteitsmanagement binnen jouw instelling georganiseerd? certificering volgens NEN-EN 15224-2017, met regelmatige visitaties
  • Welke acties worden van jou gevraagd? protocollen maken, volgens vaste gremia laten goedkeuren en volgen, toestemming tot uitzonderingen op het protocol geven. Bijwonen vergaderingen tav kwaliteit. 
  • Bij wie kun je terecht voor vragen en informatie? Kwaliteitsfunctionarissen.

Picture of Viyan Bedawi
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Viyan Bedawi - Thursday, 7 May 2020, 4:46 PM
 

Woordwolk

Picture of Daniëlle van Dorth
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Daniëlle van Dorth - Monday, 11 May 2020, 12:06 PM
 


Picture of Wisse Bakker
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Wisse Bakker - Wednesday, 13 May 2020, 12:32 PM
 

wordcloud onderzoek

Picture of Artuur Leeuwenberg
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Artuur Leeuwenberg - Monday, 18 May 2020, 12:52 PM
 

Wordcloud

Picture of Johanna (Hanneke) Wardenaar-Wigman
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Johanna (Hanneke) Wardenaar-Wigman - Tuesday, 2 June 2020, 4:25 PM
 

Hierbij mijn wordcloud....!Wordcloud module ontwerp en uitvoering van onderzoek

Picture of Daphne Boucherie
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Daphne Boucherie - Wednesday, 10 June 2020, 10:36 AM
 

Woordenwolk

Picture of Meagan Doppegieter
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Meagan Doppegieter - Friday, 26 June 2020, 10:42 AM
 


Picture of Ferit Onur Mutluer
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Ferit Onur Mutluer - Wednesday, 1 July 2020, 6:23 PM
 

Wordcloud for design and execution of research

Picture of Yvette Seppenwoolde
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Yvette Seppenwoolde - Monday, 13 July 2020, 10:47 AM
 


Picture of Marleen Simmelink Koel-Simmelink
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Marleen Simmelink Koel-Simmelink - Tuesday, 14 July 2020, 2:36 PM
 

Wat is precies het verschil tussen een bijwerking en een adverse event? Als een proefpersoon voor het onderzoek bepaalde medicijnen krijgt en hiervan een huiduitslag ondervindt, valt dit dan onder een AE of een bijwerking?

Picture of Jacoba de Leeuw
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Jacoba de Leeuw - Tuesday, 21 July 2020, 1:29 PM
 

Ik heb het zo opgevat: een bijwerking van een middel dat in de studie wordt toegediend is ook een adverse event is, dus beide. Een adverse event is echter nog meer dingen, ook bijvoorbeeld ongelukken met een hulpmiddel. Ik vond deze website heel handig en duidelijk: https://www.ccmo.nl/onderzoekers/tijdens-en-na-het-onderzoek/saes-susars-en-sades

Picture of Esther de Groot
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Esther de Groot - Thursday, 24 September 2020, 10:01 AM
 

Interessante vraag. Ik kwam dit antwoord tegen (en dat maakt het nog iets lastiger omdat de term 'adverse reactions' wordt gebruikt:

Adverse reactions en side effects worden soms door elkaar gebruikt en in het Nederlands kent men in het algemeen alleen het begrip bijwerkingen. Strikt genomen is er wel verschil:
adverse reactions are unintended and harmful even on a correct dosage
side effects are predicted and can be desirable or undesirable even on a correct dosage.
Dan zijn er ook nog adverse events, deze hebben te maken met veiligheidsrisico's bij apparatuur of hulpmiddelen.

https://www.lumc.nl/org/walaeus/wegwijzers/bijwerkingen/

Dat helpt ook nog niet echt bij jouw vraag. Ik denk dat de site die hierboven ergens wordt genoemd het beste is: bijwerkingen gaat alleen over geneesmiddelen terwijl AE veel breder kan zijn. Dat lijkt mij het antwoord.

https://www.ccmo.nl/onderzoekers/tijdens-en-na-het-onderzoek/saes-susars-en-sades

Picture of Danique van Gulick
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Danique van Gulick - Saturday, 1 August 2020, 4:05 PM
 


Picture of Gertruda van Leeuwen
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Gertruda van Leeuwen - Friday, 21 August 2020, 10:34 AM
 


Picture of Kishan Naipal
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Kishan Naipal - Tuesday, 1 September 2020, 11:01 AM
 

wordcloud kishan

Picture of Merle Verdriet
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Merle Verdriet - Friday, 4 September 2020, 2:06 PM
 

Woordenwolk opdracht

Picture of Anke Veenstra
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Anke Veenstra - Wednesday, 9 September 2020, 9:45 AM
 


Picture of Bob van den Meiracker
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Bob van den Meiracker - Wednesday, 9 September 2020, 12:04 PM
 

word cloud

Picture of Esther de Groot
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Esther de Groot - Thursday, 24 September 2020, 9:46 AM
 

Ik ga twijfelen bij het voorbeeld wat bij stratificatie wordt gegeven. 

In het geval van kleine, maar prognostisch belangrijke subgroepen (bijvoorbeeld rokers versus niet-rokers) kan het met simpele randomisatie voorkomen dat proefpersonen uit een dergelijke kleine subgroep niet of nauwelijks in een van de groepen terecht komen.

Ik denk te begrijpen wat stratificatie is maar rokers noch niet-rokers zijn toch geen kleine subgroep (doorgaans)? Is er een beter voorbeeld denkbaar? 

Picture of Esther de Groot
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Esther de Groot - Thursday, 24 September 2020, 11:05 AM
 

De verschillende termen zijn meestal wel duidelijk. Ik vind alleen de zin over de 'meer of minder aantal antwoorden die 'ja' zijn en de formulering onder SUSAR vind ik heel vaag.

Is de bijwerking onverwacht? (niet vermeld in de productinformatie, of niet vermeld in de mate waarin ze nu optreedt (ernstiger, of op grotere schaal))

Is het antwoord op de bovenstaande vragen drie keer ‘ja’, dan is er sprake van een SUSAR. [...] Is het antwoord op vraag 1 en 2 ‘ja’, maar op vraag 3 ‘nee’, dan is er sprake van een SAR ofwel een serious adverse reaction.

Dit vind ik raar. Als het antwoord op die vraag 'nee' is, dan zeg je feitelijk dat de bijwerking verwacht mocht worden. Als dat het geval zou zijn, dan mag het onderzoek toch, zeker als er sprake is van 'serious...' , niet uitgevoerd worden? 

De tekst begint met 'Is er een vermoeden...'. Ik denk dat de tekst beter te begrijpen is wanneer dat vermoeden er is, ik neem nu aan "na het begin van het onderzoek". suspected unexpected, heel onduidelijke woordkeuze. Kan deze toelichting verhelderd worden? Of komt Susar in de praktijk nooit voor?

Tags:
Picture of Anke van Mil
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Anke van Mil - Monday, 26 October 2020, 2:09 PM
 

Hoi Esther,

Ik begrijp de verwarring. Mijn advies is om de flow-charts van de CCMO als richtlijn te gebruiken (worden in activiteit 3.4.1 gegeven), daarin worden deze 3 vragen ook behandeld. Tevens gaan we kijken of we dit anders zouden moeten verwoorden.


Picture of Esther Metting
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Esther Metting - Wednesday, 30 September 2020, 1:31 PM
 


Picture of Ellen Schenk
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Ellen Schenk - Sunday, 4 October 2020, 8:17 PM
 


Picture of Laura van der Kamp
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Laura van der Kamp - Monday, 5 October 2020, 12:15 PM
 

Wordcloud

Picture of Leonie de Rond
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Leonie de Rond - Wednesday, 7 October 2020, 9:05 AM
Picture of Anke van Mil
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Anke van Mil - Monday, 26 October 2020, 2:10 PM
 

Helaas kan ik je wordcloud niet zien Leonie! Ik hoop dat het wel gelukt is :)

Picture of Mariëlle van Valburg
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Mariëlle van Valburg - Tuesday, 13 October 2020, 10:11 AM
 


Picture of Mireille Sthijns
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Mireille Sthijns - Wednesday, 14 October 2020, 12:30 PM
 

Woordenwolk ontwerp en uitvoering van onderzoek

Picture of Martin Slooff
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Martin Slooff - Tuesday, 27 October 2020, 5:17 PM
 

Woordwolk opzet klinisch onderzoek

Picture of Gloria Araiza Araiza
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Gloria Araiza Araiza - Monday, 2 November 2020, 12:38 PM
 

word cloud regarding design and execution of research

Picture of Bibiche den Hollander
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Bibiche den Hollander - Thursday, 5 November 2020, 11:06 AM
 

Wordcloud

Picture of Karin van Bemmel
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Karin van Bemmel - Friday, 13 November 2020, 12:18 PM
 


Picture of lenny van Bon
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by lenny van Bon - Tuesday, 17 November 2020, 9:08 AM
 

wordcloud

Mitch Lases
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Mitch Lases - Sunday, 29 November 2020, 3:38 PM
 

wordcloud design study

Picture of Paul Vos
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Paul Vos - Friday, 20 November 2020, 2:10 PM
 

            

Picture of Albert van Houten
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Albert van Houten - Monday, 30 November 2020, 2:35 PM
 


Picture of Esther de Groot
Toetstermen 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Esther de Groot - Monday, 30 November 2020, 2:59 PM
 

3.7 De kandidaat kan de meest gebruikte statistische terminologie en methoden omschrijven. (2.3)

3.8 De kandidaat kan herkennen wanneer welke statistische methode gebruikt dient te worden. (2.3.)

Bij de toetstermen van dit deel staan de volgende twee punten. Ik zie on 2.3. echter alleen hele algemene verwijzingen naar statistische methoden en aangezien ik zelf vooral kwalitatief onderzoek doe zie ik niet direct hoe ik deze twee toetsdoelen op basis van de tekst uit de module zou kunnen realiseren. Ook in het document met de hele tekst heb ik nog gezocht op 'statistiek' of 'statistische' maar het werd niet specifieker omschreven. Het lijkt mij ook niet echt in het kader van deze cursus te passen dus ik ga ervan uit dat het niet in de toets zit. 

Picture of Esther de Groot
Re: Toetstermen 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Esther de Groot - Monday, 30 November 2020, 4:30 PM
 

Toets termen 6.11, 6.13 en 7.15. Hier komen specifieke leerdoelen rond geneesmiddelen onderzoek en medische hulpmiddelen onderzoek aan bod. Ik krijg de idee, door de nummering, dat het alleen van toepassing is op die specifieke modules maar duidelijk is het niet. Ik beperk me tot de algemene aspecten van de Trial Master File maar graag aandacht voor deze toets termen want lijkt niet te kloppen. 

Picture of Anke van Mil
Re: Toetstermen 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Anke van Mil - Wednesday, 6 January 2021, 5:04 PM
 

Hoi Esther,

Dank voor je opmerking, we nemen dit mee in de aanpassingen van het cursusmateriaal! 

Hartelijke groet,

Anke 

Picture of Haiyan Zeng
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Haiyan Zeng - Sunday, 6 December 2020, 12:00 PM
 

Hi! I have a question: 

An SAE happened to a patient. You want to unblind which drug did the patient receive.  who can be aware of the unblind result? ()

A.   The PI

B.   The patient

C.   The sponsor

D.   The third party (who analyzes the results … statistician, monitor, etc)  .

Thank you very much!Tags:
Picture of Roderick Hendrikus van Leerdam
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Roderick Hendrikus van Leerdam - Tuesday, 8 December 2020, 9:28 PM
 

Did you get an answer? I think a third part and sponsor can be aware

Picture of Miriam Haaksma
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Miriam Haaksma - Tuesday, 8 December 2020, 10:51 AM
 

woordwolk

Picture of Allard Hosman
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Allard Hosman - Wednesday, 9 December 2020, 11:32 AM
 

Dankjewel Annemieke voor het uploaden van je word-cloud! 


Picture of Frederik Scheper
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Frederik Scheper - Sunday, 3 January 2021, 1:14 PM
 

wordcloud onderzoek

Picture of Linda Dekker
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Linda Dekker - Thursday, 7 January 2021, 3:12 PM
 

Word cloud eBROK - LD

Picture of Milan Tjioe
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Milan Tjioe - Saturday, 23 January 2021, 9:18 AM
 

Wordcloud MTjioe

Picture of Ilvana Fejzovic
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Ilvana Fejzovic - Monday, 25 January 2021, 10:41 AM
 


Picture of Nicolas Schroten
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Nicolas Schroten - Monday, 1 February 2021, 11:27 AM
 

Woordwolk studie ontwerp en uitvoering

Picture of Mieke Crutsen
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Mieke Crutsen - Monday, 8 February 2021, 11:39 AM
 

Word Cloud opdracht

Picture of Marije van den Beukel - Bakker
Woordwolk
by Marije van den Beukel - Bakker - Tuesday, 9 February 2021, 10:26 AM
 


Picture of Kelly Haaijer
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Kelly Haaijer - Sunday, 14 February 2021, 1:48 PM
 

Bij 3.7 Documentatie wordt na het beantwoorden van de vraag 'Welk document hoort in de TMF en welk in de ISF?'' aangegeven dat dat te vinden is in het ICH GCP E6(R2) Richtsnoer, hoofdstuk 8  (vanaf pagina 44).
Ik kan daar alleen terug vinden of het bij de investigator of sponsor opgeslagen moet worden, maar niet of het onder TMF of ISF hoort. 

Kan je dit elders terugvinden of lees ik eroverheen?

Tags:
Picture of Vera Slootweg
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Vera Slootweg - Monday, 22 February 2021, 10:30 AM
 

Wordcloud

Picture of Janny Nagel
Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Janny Nagel - Wednesday, 24 February 2021, 9:35 AM
 


Picture of Sanne Böing
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Sanne Böing - Thursday, 4 March 2021, 9:14 AM
 

Wordcloud

Picture of Helineth Elias
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Helineth Elias - Thursday, 4 March 2021, 3:02 PM
 

Woordwolk

Picture of Marloes Van Gent - van der Sanden
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Marloes Van Gent - van der Sanden - Monday, 15 March 2021, 2:38 PM
 


Picture of Manon van der Meeren
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Manon van der Meeren - Tuesday, 16 March 2021, 11:55 AM
 

Wordcloud medisch wetenschappelijk onderzoek

Picture of Jane Wijbers
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Jane Wijbers - Sunday, 4 April 2021, 6:53 PM
 

Woordenwolk

Picture of Jeffrey Bouwmeester
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Jeffrey Bouwmeester - Friday, 9 April 2021, 1:38 PM
 

Woordweb

Picture of Henri Hurkmans
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Henri Hurkmans - Tuesday, 13 April 2021, 2:49 PM
 


Picture of Marloes Van Gent - van der Sanden
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Marloes Van Gent - van der Sanden - Monday, 7 June 2021, 11:33 AM
 

Ik krijg mijn wolk niet geupload helaas

Picture of Dagmar Hepp
Re: Module 'Ontwerp en uitvoering van onderzoek'
by Dagmar Hepp - Wednesday, 9 June 2021, 9:23 AM
 

Wordcloud opzetten onderzoek