eBROK forum

Module 'Introductie'

 
Foto van Elevate Health
Module 'Introductie'
door Elevate Health - dinsdag, 27 november 2018, 09:36
 

Plaats hier je opmerkingen over module 'Introductie'.


Foto van Rebecca Grootendorst
Re: Module 'Introductie'
door Rebecca Grootendorst - maandag, 16 december 2019, 11:33
 

 1. Geef een voorbeeld van een medisch-wetenschappelijke onderzoeksvraag en geef aan hoe je die vraag wilt beantwoorden. Op welke manier en bij welke proefpersonen? Bedenk ook hoe je de kennis uit je onderzoek zou kunnen toepassen. Wanneer wel en wanneer niet?

Een onderzoeksvraag zou kunnen zijn of een nieuw type medicijnen gebaseerd op onderliggende moleculaire processen werkzaam en veilig is in patiënten. Dit kun je testen door patiënten met een bepaalde aandoening te randomiseren over het medicijn en placebo (zodat confounding factoren gelijk worden verdeeld over groepen). Het verschil in uitkomst tussen de interventie- en placebogroep kunnen worden vergeleken. Dit zou kunnen worden toegepast door het medicijn vervolgens wel of niet aan te raden bij die behandeling van deze aandoening.

2. Bedenk waarom bescherming van proefpersonen in medisch-wetenschappelijk onderzoek belangrijk is, waar die bescherming uit zou moeten bestaan en wat je zou kunnen doen om die te waarborgen.

Bescherming is belangrijk, omdat de proefpersoon zeer kwetsbaar is. Deze is afhankelijk van de informatie die wordt gegeven, van de kennis van de onderzoekers en behandelend artsen, en van de integriteit van het onderzoekspersoneel. Het gaat om de gezondheid, en wellicht het leven, van de deelnemer. Ik denk dat de bescherming moet bestaan uit 1) juiste, volledige en begrijpelijke informatie 2) onafhankelijk contactpunt voor vragen 3) ruimte voor bedenktijd (voorafgaand aan geven van toestemming, maar ook na het geven van toestemming) 4) beoordeling door onafhankelijke ethische experts en 5) peer review van het protocol, zodat relevante vragen worden onderzocht en er geen onnodige herhaling is van onderzoeken of een verkeerde opzet van een protocol.


Foto van Rebecca Grootendorst
Re: Module 'Introductie'
door Rebecca Grootendorst - maandag, 16 december 2019, 12:01
 

 • Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? Nee.
 • Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek? Ik zou daar wel goed over nadenken en alle beschikbare informatie willen doornemen. Wanneer echt onduidelijk is of optie A of B beter is (dus als onduidelijk is of de bestaande behandeling effectief/veilig is), dan zou ik  adviseren het te overwegen, maar als ik hier niet van overtuigd zou zijn, zou ik terughoudendheid adviseren.
 • Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek? Veiligheid, kans op betere uitkomst, belasting.
 • Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker? Het is goed om vanuit het perspectief van de deelnemer te bekijken wat het onderzoek kost en oplevert.
Foto van Ling Oei - Oei
Re: Module 'Introductie'
door Ling Oei - Oei - donderdag, 14 mei 2020, 10:58
 

 1. Geef een voorbeeld van een medisch-wetenschappelijke onderzoeksvraag en geef aan hoe je die vraag wilt beantwoorden. Op welke manier en bij welke proefpersonen? Bedenk ook hoe je de kennis uit je onderzoek zou kunnen toepassen. Wanneer wel en wanneer niet?

Voorbeeld van een medisch-wetenschappelijke onderzoeksvraag: Zorgt blootstelling aan milieuvervuiling voor verslechtering van botkwaliteit?

Hoe je die vraag wilt beantwoorden: Observationele case-control studie in patiënten met bot fracturen versus gematchte gezonde vrijwilligers. 

Op welke manier: In patiënten met bot fracturen en gematchte gezonde vrijwilligers zowel botmetingen doen als metingen van potentieel toxische stoffen in bloed en urine; vervolgens analyseren of er correlaties zijn en verschillen tussen de groepen en individuen. 

Hoe je de kennis uit je onderzoek zou kunnen toepassen: Indien er in de personen met slechtere botkwaliteit en fracturen hogere niveau's van toxische stoffen wordt gevonden, zou leefstijlinterventie zinvol kunnen zijn om de blootstelling in het dagelijks leven te verminderen en eventueel zijn er experimenteel medicijnen om de stoffen weg te vangen.

Wanneer wel en wanneer niet: Wel toepasbaar indien er cases zijn bij wie significant hogere niveaus van toxische stoffen lijkt bij te dragen aan hun slechtere botkwaliteit. Indien er geen cases zijn bij wie hogere niveaus van toxische stoffen lijkt bij te dragen aan slechtere botkwaliteit, is er geen toepasbare uitkomst maar is er wel nieuwe kennis dat er blijkbaar hoogstens een beperkte bijdrage meespeelt.

Welke proefpersonen: patiënten met bot fracturen en gematchte gezonde vrijwilligers

2. Bedenk waarom bescherming van proefpersonen in medisch-wetenschappelijk onderzoek belangrijk is, waar die bescherming uit zou moeten bestaan en wat je zou kunnen doen om die te waarborgen.

Waarom bescherming van proefpersonen in medisch-wetenschappelijk onderzoek belangrijk is: De veiligheid en privacy van proefpersonen staat voorop, omdat medisch-wetenschappelijk onderzoek vooral bedoeld is om patiënten te helpen met doel verbetering van idealiter hun eigen gezondheid en uiteindelijk een grotere groep van vergelijkbare patiënten

Bescherming zou moeten bestaan uit: voorkomen van ontstaan van (permanente) schade, minimaliseren van belasting fysiek/mentaal en in tijd/financiën, bij interventie trials ook beperken van complicaties en bijwerkingen. Waarborgen van privacy van huidige deelname en nadien ook van de data.

Wat je zou kunnen doen om die te waarborgen: zorgvuldige screening bij inclusie zodat groepen met risico's bewust wel/niet deelnemen, adequate informatie bij recrutering, registratie van voorgeschiedenis medicatie en allergieën wanneer van toepassing, efficiënte studieopzet, zorgvuldige omgang met formulieren en data en maatregelen voor correct beschermd bewaren.

Foto van Clarissa Vergunst
Re: Module 'Introductie'
door Clarissa Vergunst - dinsdag, 28 april 2020, 18:13
 

 • Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? ja
 • Hoe heb je het ervaren om proefpersoon te zijn? Het gaf een goed gevoel omdat ik op dat moment zelf klinisch onderzoek deed in een ander specialisme. Door bij een collega van een ander vak aan haar onderzoek bij te dragen had ik het gevoel pas ECHT bij te dragen aan onderzoek, met mijn eigen lichaam dus.
 • Waarom besloot je mee te doen aan het onderzoek? Ik voldeed aan de inclusiecriteria en wilde bijdragen aan het onderzoek van een collega.
 • Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek? Dat hangt af van het soort onderzoek, de risico's die iemand mogelijk loopt door deelname, en mijn directe betrokkenheid bij de dataverzameling. Maar feitelijk moet het onderzoek zo ontworpen zijn dat je bij wijze van spreken je dierbaren mee zou durven laten doen!
 • Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek? Zie boven.
 • Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker? Dat je de feitelijke ervaring van de proefpersoon niet volledig kan voorspellen, en dat het belangrijk is er actief naar te vragen. Dat het goede gevoel waar mijn eigen proefpersonen het over hadden als motivatie om mee te doen aan onderzoek echt bestaat!

Foto van Ling Oei - Oei
Re: Module 'Introductie'
door Ling Oei - Oei - donderdag, 14 mei 2020, 22:53
 

 • Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? ja
 • Hoe heb je het ervaren om proefpersoon te zijn? inzichtelijk
 • Waarom besloot je mee te doen aan het onderzoek? meehelpen en interessant onderwerp
 • Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek? ja
 • Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek? onderwerp, potentiele winst en risico's
 • Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker? meer inzicht in proces
 • Wat zou je graag nog willen leren?Foto van Evelien van Hoorn
Re: Module 'Introductie'
door Evelien van Hoorn - woensdag, 3 juni 2020, 11:30
 

 1. Geef een voorbeeld van een medisch-wetenschappelijke onderzoeksvraag en geef aan hoe je die vraag wilt beantwoorden. Op welke manier en bij welke proefpersonen? Bedenk ook hoe je de kennis uit je onderzoek zou kunnen toepassen. Wanneer wel en wanneer niet?
  1. Welke zorg uitkomsten vinden patiënten met von Willebrand belangrijk? Deze vraag wil ik beantwoorden door literatuuronderzoek te combineren met interviews/vragenlijsten met von Willebrand patiënten. Deze kennis zou kunnen worden toegepast bij het formuleren van PROMs en het implementeren van Value Based Healthcare.
 2. Bedenk waarom bescherming van proefpersonen in medisch-wetenschappelijk onderzoek belangrijk is, waar die bescherming uit zou moeten bestaan en wat je zou kunnen doen om die te waarborgen
  1. Bescherming van proefpersonen houdt in dat je eerst expliciet toestemming moet hebben van de patiënt om zijn gegevens te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevens moeten totaal geanonimiseerd worden voordat het gebruikt wordt in het onderzoek. Zo zijn de gegevens niet meer te herleiden naar de individuele patiënt.

Foto van Evelien van Hoorn
Re: Module 'Introductie'
door Evelien van Hoorn - woensdag, 3 juni 2020, 13:38
 

Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? 

·         Ja ik heb wel eens als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Hoe heb je het ervaren om proefpersoon te zijn? 

·         Goed, meestal was de belasting prima te doen en bestond mijn deelname uit het invullen van vragenlijsten of het afgeven van bloed. 1 keer heb ik ook weefsel afgestaan.

 Waarom besloot je mee te doen aan het onderzoek? 

·         Onderzoek is belangrijk om de zorg nog beter aan te laten sluiten bij de patiënt.  Zonder onderzoek kom je er nooit achter hoe een bepaalde ziekte precies werkt en/of welke behandelingen goed werken.

 Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek?

·         Ligt aan de inhoud en opzet van het onderzoek.

 Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek?

·         De inspanning dat het vraagt van de patiënt, eventuele risico’s, duur van het onderzoek, waar het voor gebruikt wordt etc.

 Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker?

·         Je weet hoe het is om aan de andere kant te staan en hoe het is om een onderzoek beschrijving vanuit het patiënten perspectief te lezen.

 Wat zou je graag nog willen leren

·         Vanalles.


Foto van Marja Oldhoff
Re: Module 'Introductie'
door Marja Oldhoff - donderdag, 2 juli 2020, 14:36
 
 1. Geef een voorbeeld van een medisch-wetenschappelijke onderzoeksvraag en geef aan hoe je die vraag wilt beantwoorden. Op welke manier en bij welke proefpersonen? Bedenk ook hoe je de kennis uit je onderzoek zou kunnen toepassen. Wanneer wel en wanneer niet?

Bedenk waarom bescherming van proefpersonen in medisch-wetenschappelijk onderzoek belangrijk is, waar die bescherming uit zou moeten bestaan en wat je zou kunnen doen om die te waarborgen.

.