eBROK forum

Module 'Introductie'

Module 'Introductie'

door Verwijderde gebruiker -
Aantal antwoorden: 46

Welkom op het forum voor de module 'Introductie'. 

Het doel van dit forum is het aanbieden van een discussieplatform, waar jullie onderling met elkaar vraagstukken kunnen bespreken. Als je hier een vraag plaatst, kunnen anderen je naam en bericht bekijken en beantwoorden. Je vraag wordt niet beantwoord door eBROK experts en coördinatoren. 

Heb je een technische vraag? Klik dan op de 'Help' knop in de hoek rechtsonder. 


Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Introductie'

door Rebecca Grootendorst -

 1. Geef een voorbeeld van een medisch-wetenschappelijke onderzoeksvraag en geef aan hoe je die vraag wilt beantwoorden. Op welke manier en bij welke proefpersonen? Bedenk ook hoe je de kennis uit je onderzoek zou kunnen toepassen. Wanneer wel en wanneer niet?

Een onderzoeksvraag zou kunnen zijn of een nieuw type medicijnen gebaseerd op onderliggende moleculaire processen werkzaam en veilig is in patiënten. Dit kun je testen door patiënten met een bepaalde aandoening te randomiseren over het medicijn en placebo (zodat confounding factoren gelijk worden verdeeld over groepen). Het verschil in uitkomst tussen de interventie- en placebogroep kunnen worden vergeleken. Dit zou kunnen worden toegepast door het medicijn vervolgens wel of niet aan te raden bij die behandeling van deze aandoening.

2. Bedenk waarom bescherming van proefpersonen in medisch-wetenschappelijk onderzoek belangrijk is, waar die bescherming uit zou moeten bestaan en wat je zou kunnen doen om die te waarborgen.

Bescherming is belangrijk, omdat de proefpersoon zeer kwetsbaar is. Deze is afhankelijk van de informatie die wordt gegeven, van de kennis van de onderzoekers en behandelend artsen, en van de integriteit van het onderzoekspersoneel. Het gaat om de gezondheid, en wellicht het leven, van de deelnemer. Ik denk dat de bescherming moet bestaan uit 1) juiste, volledige en begrijpelijke informatie 2) onafhankelijk contactpunt voor vragen 3) ruimte voor bedenktijd (voorafgaand aan geven van toestemming, maar ook na het geven van toestemming) 4) beoordeling door onafhankelijke ethische experts en 5) peer review van het protocol, zodat relevante vragen worden onderzocht en er geen onnodige herhaling is van onderzoeken of een verkeerde opzet van een protocol.


Als antwoord op Rebecca Grootendorst

Re: Module 'Introductie'

door Rebecca Grootendorst -

 • Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? Nee.
 • Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek? Ik zou daar wel goed over nadenken en alle beschikbare informatie willen doornemen. Wanneer echt onduidelijk is of optie A of B beter is (dus als onduidelijk is of de bestaande behandeling effectief/veilig is), dan zou ik  adviseren het te overwegen, maar als ik hier niet van overtuigd zou zijn, zou ik terughoudendheid adviseren.
 • Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek? Veiligheid, kans op betere uitkomst, belasting.
 • Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker? Het is goed om vanuit het perspectief van de deelnemer te bekijken wat het onderzoek kost en oplevert.
Als antwoord op Rebecca Grootendorst

Re: Module 'Introductie'

door Rob Gruters -

 • Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? Nee.
Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek? Afhankelijk van het onderzoek. Ik ben wel voor onderzoek zonder dat dat direct voordeel geeft voor de proefpersoon.

Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek? Belasting, veiligheid, risico's, mogelijke uitkomsten, eerder onderzoek


Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker? Ik ben wel voorzichtig met mensen, het is geen lab meer

Als antwoord op Rob Gruters

Re: Module 'Introductie'

door Süleyman Bilecen -

Ik heb nog nooit meegedaan aan medisch wetenschappelijk onderzoek. Mocht dat ooit gaan gebeuren, dan zou ik alles over veiligheid en belasting van de studie willen weten. 

Als antwoord op Rebecca Grootendorst

Re: Module 'Introductie'

door Ling Oei - Oei -

 1. Geef een voorbeeld van een medisch-wetenschappelijke onderzoeksvraag en geef aan hoe je die vraag wilt beantwoorden. Op welke manier en bij welke proefpersonen? Bedenk ook hoe je de kennis uit je onderzoek zou kunnen toepassen. Wanneer wel en wanneer niet?

Voorbeeld van een medisch-wetenschappelijke onderzoeksvraag: Zorgt blootstelling aan milieuvervuiling voor verslechtering van botkwaliteit?

Hoe je die vraag wilt beantwoorden: Observationele case-control studie in patiënten met bot fracturen versus gematchte gezonde vrijwilligers. 

Op welke manier: In patiënten met bot fracturen en gematchte gezonde vrijwilligers zowel botmetingen doen als metingen van potentieel toxische stoffen in bloed en urine; vervolgens analyseren of er correlaties zijn en verschillen tussen de groepen en individuen. 

Hoe je de kennis uit je onderzoek zou kunnen toepassen: Indien er in de personen met slechtere botkwaliteit en fracturen hogere niveau's van toxische stoffen wordt gevonden, zou leefstijlinterventie zinvol kunnen zijn om de blootstelling in het dagelijks leven te verminderen en eventueel zijn er experimenteel medicijnen om de stoffen weg te vangen.

Wanneer wel en wanneer niet: Wel toepasbaar indien er cases zijn bij wie significant hogere niveaus van toxische stoffen lijkt bij te dragen aan hun slechtere botkwaliteit. Indien er geen cases zijn bij wie hogere niveaus van toxische stoffen lijkt bij te dragen aan slechtere botkwaliteit, is er geen toepasbare uitkomst maar is er wel nieuwe kennis dat er blijkbaar hoogstens een beperkte bijdrage meespeelt.

Welke proefpersonen: patiënten met bot fracturen en gematchte gezonde vrijwilligers

2. Bedenk waarom bescherming van proefpersonen in medisch-wetenschappelijk onderzoek belangrijk is, waar die bescherming uit zou moeten bestaan en wat je zou kunnen doen om die te waarborgen.

Waarom bescherming van proefpersonen in medisch-wetenschappelijk onderzoek belangrijk is: De veiligheid en privacy van proefpersonen staat voorop, omdat medisch-wetenschappelijk onderzoek vooral bedoeld is om patiënten te helpen met doel verbetering van idealiter hun eigen gezondheid en uiteindelijk een grotere groep van vergelijkbare patiënten

Bescherming zou moeten bestaan uit: voorkomen van ontstaan van (permanente) schade, minimaliseren van belasting fysiek/mentaal en in tijd/financiën, bij interventie trials ook beperken van complicaties en bijwerkingen. Waarborgen van privacy van huidige deelname en nadien ook van de data.

Wat je zou kunnen doen om die te waarborgen: zorgvuldige screening bij inclusie zodat groepen met risico's bewust wel/niet deelnemen, adequate informatie bij recrutering, registratie van voorgeschiedenis medicatie en allergieën wanneer van toepassing, efficiënte studieopzet, zorgvuldige omgang met formulieren en data en maatregelen voor correct beschermd bewaren.

Als antwoord op Rebecca Grootendorst

Re: Module 'Introductie'

door Hannelore Götz -

 • Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? 
 • ja het betrof een vervolgonderzoek na een medische behandeling.
 • Hoe heb je het ervaren om proefpersoon te zijn?  wisselend. het ging om bewaren van weefsel voor toekomstig onderzoek en meerdere vragenlijsten. de vragenlijsten waren heel erg lang en heel ingewikkeld en na het invullen van de eerste was ik er klaar mee. dus ik heb me afgemeld voor verdere deelname.   tot mijn verbazing werd ik maanden later door een onderzoeker gebeld die vroeg of ik niet toch door wilde gaan. het enige wat ik toen zei is: volgens mij mocht u mij niet meer benaderen want ik heb mijn deelname gestopt en wilde niet meer benaderd worden . en nee ik ga dus niet meer meedoen. 
 • Waarom besloot je mee te doen aan het onderzoek? ik weet hoe belangrijk het is om onderzoek te doen en wilde daaraan bijdragen. 
 • Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek?  nee liever niet. 

 • Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek?  zeker. in het geval van het onderzoek waar ik aan mee wilde doen was het mij vooraf niet duidelijk hoe uitgebreid de vragenlijsten zouden zijn. 
 • Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker? belangrijk is om goed verwachtingenmanagement te doen bij proefpersonen, en als ze zich terug trekken moet je ze met rust laten. 
 • het is ook wel handig om vragenlijsten te piloten bij voorbeeld patienten. niet bij collegae onderzoekers.... wat doe je mensen aan. 

Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Introductie'

door Clarissa Vergunst -

 • Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? ja
 • Hoe heb je het ervaren om proefpersoon te zijn? Het gaf een goed gevoel omdat ik op dat moment zelf klinisch onderzoek deed in een ander specialisme. Door bij een collega van een ander vak aan haar onderzoek bij te dragen had ik het gevoel pas ECHT bij te dragen aan onderzoek, met mijn eigen lichaam dus.
 • Waarom besloot je mee te doen aan het onderzoek? Ik voldeed aan de inclusiecriteria en wilde bijdragen aan het onderzoek van een collega.
 • Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek? Dat hangt af van het soort onderzoek, de risico's die iemand mogelijk loopt door deelname, en mijn directe betrokkenheid bij de dataverzameling. Maar feitelijk moet het onderzoek zo ontworpen zijn dat je bij wijze van spreken je dierbaren mee zou durven laten doen!
 • Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek? Zie boven.
 • Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker? Dat je de feitelijke ervaring van de proefpersoon niet volledig kan voorspellen, en dat het belangrijk is er actief naar te vragen. Dat het goede gevoel waar mijn eigen proefpersonen het over hadden als motivatie om mee te doen aan onderzoek echt bestaat!

Als antwoord op Clarissa Vergunst

Re: Module 'Introductie'

door Ling Oei - Oei -

 • Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? ja
 • Hoe heb je het ervaren om proefpersoon te zijn? inzichtelijk
 • Waarom besloot je mee te doen aan het onderzoek? meehelpen en interessant onderwerp
 • Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek? ja
 • Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek? onderwerp, potentiele winst en risico's
 • Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker? meer inzicht in proces
 • Wat zou je graag nog willen leren?Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Introductie'

door Evelien van Hoorn -

 1. Geef een voorbeeld van een medisch-wetenschappelijke onderzoeksvraag en geef aan hoe je die vraag wilt beantwoorden. Op welke manier en bij welke proefpersonen? Bedenk ook hoe je de kennis uit je onderzoek zou kunnen toepassen. Wanneer wel en wanneer niet?
  1. Welke zorg uitkomsten vinden patiënten met von Willebrand belangrijk? Deze vraag wil ik beantwoorden door literatuuronderzoek te combineren met interviews/vragenlijsten met von Willebrand patiënten. Deze kennis zou kunnen worden toegepast bij het formuleren van PROMs en het implementeren van Value Based Healthcare.
 2. Bedenk waarom bescherming van proefpersonen in medisch-wetenschappelijk onderzoek belangrijk is, waar die bescherming uit zou moeten bestaan en wat je zou kunnen doen om die te waarborgen
  1. Bescherming van proefpersonen houdt in dat je eerst expliciet toestemming moet hebben van de patiënt om zijn gegevens te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevens moeten totaal geanonimiseerd worden voordat het gebruikt wordt in het onderzoek. Zo zijn de gegevens niet meer te herleiden naar de individuele patiënt.

Als antwoord op Evelien van Hoorn

Re: Module 'Introductie'

door Evelien van Hoorn -

Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? 

·         Ja ik heb wel eens als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Hoe heb je het ervaren om proefpersoon te zijn? 

·         Goed, meestal was de belasting prima te doen en bestond mijn deelname uit het invullen van vragenlijsten of het afgeven van bloed. 1 keer heb ik ook weefsel afgestaan.

 Waarom besloot je mee te doen aan het onderzoek? 

·         Onderzoek is belangrijk om de zorg nog beter aan te laten sluiten bij de patiënt.  Zonder onderzoek kom je er nooit achter hoe een bepaalde ziekte precies werkt en/of welke behandelingen goed werken.

 Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek?

·         Ligt aan de inhoud en opzet van het onderzoek.

 Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek?

·         De inspanning dat het vraagt van de patiënt, eventuele risico’s, duur van het onderzoek, waar het voor gebruikt wordt etc.

 Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker?

·         Je weet hoe het is om aan de andere kant te staan en hoe het is om een onderzoek beschrijving vanuit het patiënten perspectief te lezen.

 Wat zou je graag nog willen leren

·         Vanalles.


Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Introductie'

door Marja Oldhoff -
 1. Geef een voorbeeld van een medisch-wetenschappelijke onderzoeksvraag en geef aan hoe je die vraag wilt beantwoorden. Op welke manier en bij welke proefpersonen? Bedenk ook hoe je de kennis uit je onderzoek zou kunnen toepassen. Wanneer wel en wanneer niet?

Bedenk waarom bescherming van proefpersonen in medisch-wetenschappelijk onderzoek belangrijk is, waar die bescherming uit zou moeten bestaan en wat je zou kunnen doen om die te waarborgen.

.

Als antwoord op Marja Oldhoff

Re: Module 'Introductie'

door Marjolein Thijssen -
1: Voorbeeld onderzoeksvraag: welke dementia vriendelijke initiatieven werken; voor wie en waarom? Vraag beantwoorden door multiple case studies. Proefpersonen zijn mensne met dementie en hun mantelzorgers. Met deze kennis kunnen toekomstige initiatieven beter ingericht worden en beter aansluiten bij de beoogde doelgroep.

2. bescherming van proefpersonen is belangrijk aangezien zij in een kwetsbare positie zitten. Manieren om hen te bschremen zijn informatieplicht van onderzoekers, noodzaak voor toetstemming vooraf en recht om deze toestemming altijd in te trekken, anonimiteit van gegevens, wetgeving tav privacy.
Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Introductie'

door Hanneke Nijsten -

Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? ja in studententijd 20 jaar geleden, toen werd er in mijn herinnering niet zo uitgebreid stil gestaan bij informed consent en gaf je mondeling of met een krabbel op een A4 toestemming.

Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek? (ik lees dit als mijn eigen onderzoek) Met name bij wilsonbekwame / kwetsbare mensen zou ik als mantelzorger mee willen denken. Dan is bedenktijd en heldere informatie belangrijk. Dat is in mijn eigen onderzoek goed opgenomen in onderzoeksprotocol en afgestemd met CMO.  
Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek? verwachte invloed op gezondheid en kwaliteit van leven. , en het veilig is zou ik adviseren mee te doen dan bijv bij een invasive behandeling. Mijn onderzoek een onderzoek is naar een bestaande erkende non-invasieve behandeling met verbetering kwaliteit van leven. Hoe het onderzoek precies wordt vormgegeven (protocol), hoe pp of vertegenwoordiger wordt geïnformeerd en betrokken (informatie en consent), wie het onderzoek doen (kwaliteit onderzoekers en onderzoeksgroep), Wie het onderzoek betaald en waarom (onafhankelijkheid en monitoring kwaliteit)) 
Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker? kosten en  baten vanuit perspectief van deelnemers goed monitoren (voor kwetsbare pp ligt dit weer anders dan voor mantelzorger) en zo nodig aanpassen (in mijn geval onderzoeksprotocol aangepast t.a.v. kwetsbare pp (minder belasten met interview)
Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Introductie'

door Judith Anna Dekker -

 • Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? Ja
 • Hoe heb je het ervaren om proefpersoon te zijn? Veel vragenlijsten en veel tijd en extra ziekenhuisbezoeken.
 • Waarom besloot je mee te doen aan het onderzoek? In de hoop dat anderen er in de toekomst wat aan hebben.
 • Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek? Afhankelijk van het soort.
 • Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek? Risico's en tijdsbelasting en eventueel belang voor anderen dat er een antwoord op de onderzoeksvraag komt.
 • Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker? Ik probeer me nog meer in proefpersonen te verplaatsen.
 • Wat zou je graag nog willen leren? Van alles.

Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Introductie'

door Bob van den Meiracker -

 • Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? 
 • Nee.
 • Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek? 
 • Ja, maar alleen als dit veilig is en klinisch relevant.
 • Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek? Veiligheid, de maatschappelijke en medische relevantie, de risico's en de belasting voor de deelnemer.
 • Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker? Ik heb niet eerder zelf meegedaan en kan dus niet putten uit eigen ervaring.

Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Introductie'

door Merle Verdriet -

1. Geef een voorbeeld van een medisch-wetenschappelijke onderzoeksvraag en geef aan hoe je die vraag wilt beantwoorden.
De onderzoeksvraag zou kunnen gaan over het testen van een nieuw medicijn bij een specifieke ziekte. Hierbij kan worden afgevraagd of de toevoeging van dit medicijn aan de standaard behandeling een langere overleving oplevert.
Op welke manier en bij welke proefpersonen?
Je kan patiënten met die specifieke ziekte randomiseren voor de standaard behandeling vs de behandeling met nieuwe medicijn. Je kunt vanuit daar bekijken of en wat de verschillen zijn in de behandelarm vs de standaardarm.
Bedenk ook hoe je de kennis uit je onderzoek zou kunnen toepassen. Wanneer wel en wanneer niet?
Je kunt vanuit deze kennis achterhalen of het wel/niet zinvol is om het nieuwe medicijn toe te voegen aan de standaard behandeling om te zien of de overleving langer wordt. Als dit het geval is dan kun je het nieuwe medicijn verder standaardiseren. Mocht dit niet het geval zijn, dan is aangetoond dat dit medicijn voor de specifieke ziekte geen nut heeft.

2. Bedenk waarom bescherming van proefpersonen in medisch-wetenschappelijk onderzoek belangrijk is
Omdat het welbevinden en de veiligheid van de patiënt voorop moet staan. De patiënt vertrouwd erop dat er zorgvuldig voor hem/haar gezorgd wordt, waarin het bevorderen van zijn/haar gezondheid ten alle tijden als het belangrijkste wordt gezien.

waar die bescherming uit zou moeten bestaan
Eerlijke en volledige informatie rondom het volledige onderzoek, het beschermen van privacy gevoelig informatie, het beperken van de complicaties (of hier snel op inspringen), het ten alle tijden kunnen stoppen met het onderzoek en het nauwkeurig monitoren van de gezondheid.

wat je zou kunnen doen om die te waarborgen.
Eerlijke en volledige informatie geven, integer omgaan met privacy gevoelige informatie, het nauwkeurig monitoren van bijwerkingen en het monitoren van de gezondheid op de manier die passend is bij het onderzoek.

Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Introductie'

door Merle Verdriet -

- Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? 
Nee dat heb ik niet.

- Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek? (ik lees dit als mijn eigen onderzoek) 
Ligt aan de belasting voor het onderzoek, relevantie en wens dierbare.

- Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek? 
Wat de te behalen winst is, wat het doel is van het onderzoek, welke onderzoek gerelateerde handelingen er moeten worden uitgevoerd, of de behandeling veilig is

- Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker? 
Ik heb hierin geen eigen ervaring.


Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Introductie'

door Laura van der Kamp -

1. Geef een voorbeeld van een medisch-wetenschappelijke onderzoeksvraag en geef aan hoe je die vraag wilt beantwoorden.
De onderzoeksvraag zou kunnen gaan over welke behandeling de minste complicaties met zich meebrengt. 
Is een endovasculaire ingreep net zo veilig als een chirurgische ingreep bij patiënten ouder dan 70 jaar met een intracranieel aneurysma van >7 mm? 
Op welke manier en bij welke proefpersonen?
Je kan patiënten ouder dan 70 jaar met een ongeruptureerd intracranieel aneurysma van >7mm randomiseren voor de behandeling. Helaas kun je niet blinderen voor de determinant (de behandeling). De proefpersonen moeten informed consent afgeven.  

Bedenk ook hoe je de kennis uit je onderzoek zou kunnen toepassen. Wanneer wel en wanneer niet?
Je kunt vanuit deze kennis achterhalen of endovasculair dan wel chirurgisch behandelen veilig is. 

2. Bedenk waarom bescherming van proefpersonen in medisch-wetenschappelijk onderzoek belangrijk is? Waar die bescherming uit zou moeten bestaan? Wat je zou kunnen doen om die te waarborgen.
Een proefpersoon mag niet geschaad worden (principe van niet schaden). Bovendien heeft hij/zij het recht op privacy, dus persoonlijke gegevens moeten beschermd worden. Ook heeft de proefpersoon recht op goede zorg, dus zijn interim analyses noodzakelijk om vast te stellen of je bv een arm van je proefpersonen de beste behandeling ontzegt, wat kan leiden tot vroegtijdig stoppen van het onderzoek. Bovendien moet de proefpersoon goed voorgelicht worden en informed consent moeten tekenen. Ook mag de proefpersoon het deelnemen aan een onderzoek weigeren zonder een reden te geven. Ook mag de proefpersoon ten alle tijden stoppen met het onderzoek. 

Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Introductie'

door Daphne Bussink-Voorend -
 1. Geef een voorbeeld van een medisch-wetenschappelijke onderzoeksvraag en geef aan hoe je die vraag wilt beantwoorden. Op welke manier en bij welke proefpersonen? Bedenk ook hoe je de kennis uit je onderzoek zou kunnen toepassen. Wanneer wel en wanneer niet?

Bijvoorbeeld: Wat is het effect van een gespreksinterventie met ouders op de acceptatie van vaccins van het RVP bij jonge kinderen? De proefpersonen zijn in dit geval ouders die twijfelen ten aanzien van vaccins. De kennis uit het onderzoek zou toegepast kunnen worden bij GGD in de aanpak om acceptatie van vaccins te bevorderen en adquaat om te gaan met twijfel. De resultaten zijn niet automatische generaliseerbaar op alle specifieke subgroepen, zoals groepen die vaccins wijgeren op grond religieuze redenen.

 1. Bedenk waarom bescherming van proefpersonen in medisch-wetenschappelijk onderzoek belangrijk is, waar die bescherming uit zou moeten bestaan en wat je zou kunnen doen om die te waarborgen.

Het is van belang om proefpersonen niet bloot te stellen aan onnodige risico's, of zelfs schade oplopen. Daarnaast is het van belang dat door deelname aan het onderzoek, proefpersonen verminderde toegang hebben tot zorg of andere nadelige consequenties ervaren. De bescherming bestaat uit goede Informed Consent, toetsing door METC, signalering van complicaties/ongewenste effecten en de mogelijkheid om ten alle tijde met het onderzoek te kunnen stoppen (zowel als proefpersoon als onderzoeker)

Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Introductie'

door Marina Noordegraaf -
 • Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? 

  Jazeker, Op dit moment doe ik mee aan de studie Parkinson op Maat

 • Hoe heb je het ervaren om proefpersoon te zijn?

  Het is interessant. Maar na meerdere studies voelt het toch een beetje anoniem. Je doneert aan de wetenschap. Vragen die je over jezelf hebt, komen minder aan bod. 

 • Waarom besloot je mee te doen aan het onderzoek? 

  Om mijn steentje bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven van zij die na mij komen.

 • Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek?

  Ik zou degenen goed voorlichten over de voor- en nadelen

 • Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek?

  Of de data gedeeld worden, of er open over de resultaten wordt gepubliceerd (in open access), of er vooraf een gesprek is over wederzijdse verwachtingen (shared consent) 

 • Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker?

  Dat moet ik nog gaan ervaren  ..
 • Wat zou je graag nog willen leren?

  Onderzoek doen dat zo goed mogelijk aansluit bij de vraag van de patient
Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Introductie'

door Tjasse Bruintjes -

Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? Ja, als medisach student (>30 jaar geleden). De verstrekte info was minimaal & over risco's werd nauwelijks gerept.
Hoe heb je het ervaren om proefpersoon te zijn? Ik had het gevoel daadwerkelijk bij te dragen aan onderzoek. 
Waarom besloot je mee te doen aan het onderzoek? Ik wilde iets verdienen & tevens bijdragen aan het onderzoek van een collega.
Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek? Dat hangt volledig af van het soort onderzoek, de mogelijke risico's etc.
Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek? Informatie over de risico's. 
Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker? Besef dat goede informatieverstrekking over het onderzoek essentieel is.

Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Introductie'

door Martin Slooff -

1. Geef een voorbeeld van een medisch-wetenschappelijke onderzoeksvraag en geef aan hoe je die vraag wilt beantwoorden. Op welke manier en bij welke proefpersonen? Bedenk ook hoe je de kennis uit je onderzoek zou kunnen toepassen. Wanneer wel en wanneer niet?

Hiervoor een voorbeeld dat dicht bij mij zelf ligt (persoonlijke ervaring): Hoe kan een bepaalde darmparasiet het beste worden behandeld? Selecteer op basis van literatuurstudie en interviews met MDL-artsen en andere experts een top-3 van kansrijke of hoopvolle therapieen, en test deze uit met proefpersonen die last hebben van deze darmparasiet, mits de experimentele behandeling niet onevenredig/te zwaar belastend is en goed onderbouwd is dat therapie effectief zou kunnen zijn. De mooiste toepassing van medisch-wetenschappelijk onderzoek is uiteraard altijd een (betere) behandeling van patienten met een bepaalde ziekte. Zo ook in dit geval. Als dit onderzoek geen betrouwbare resultaten (grote groep proefpersonen, herhaald dezelfde en positieve resultaten, reproduceerbaar), oplevert, kennis niet toepassen.


2. Bedenk waarom bescherming van proefpersonen in medisch-wetenschappelijk onderzoek belangrijk is, waar die bescherming uit zou moeten bestaan en wat je zou kunnen doen om die te waarborgen.

Proefpersonen zijn uiterst kwetsbaar omdat ze mogelijk worden blootgesteld aan fysiek, psychologisch, emotioneel en mentaal belastende onderzoeken. Daarnaast kunnen proefpersonen een machtsverschil ervaren ten opzichte van degenen die het onderzoek uitvoeren, zeker als dit een dokter of andere professional is in een witte jas. Volledige vrijwilligheid bij deelname aan proefpersonenonderzoek, mogelijkheid om deelname tussentijds te beeindigen, goede voorlichting, kritische toetsing van het onderzoek vooraf, monitoring tijdens uitvoering en verslaglegging achteraf.

Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Introductie'

door Martin Slooff -


Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? Ja, als respondent bij een studie naar overgewicht in relatie tot leeftijd en suikerziekte en ook als respondent bij een onderzoek naar de medische aspecten van de ontwikkeling van kinderen en jongeren met Down Syndroom, ook door het invullen van uitgebreide vragenlijsten.

Hoe heb je het ervaren om proefpersoon te zijn? Niet belastend, alleen buikomvang meten en lange vragenlijst invullen. Dit kostte ongeveer een half uur. Dit leverde het prettige gevoel op toch (hoe bescheiden ook) meegewerkt te hebben aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek.  

Waarom besloot je mee te doen aan het onderzoek? Niet belastend of invasief, weinig tijd en van onderzoek uit mijn eigen universitair medisch centrum.

Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek? Ja

Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek? Hoe belastend en veilig het onderzoek is en waar dit onderzoek voor dient.  

Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker? Dat proefpersonen zich veilig moeten voelen in het onderzoek en best bereid zijn hieraan mee te doen als het belang hiervan duidelijk is en het onderzoek de proefpersonen niet te veel kost in de zin van pijn/ongemak, tijd en energie.

Wat zou je graag nog willen leren? Hoe een medisch-wetenschappelijk onderzoek moet worden opgezet en hoe de kwaliteit van onderzoeksdata kan worden gewaarborgd. Over wet- en regelgeving rond heb ik al enige kennis.

Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Introductie'

door Daniël van der Doelen -

 • Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek?

Ja, gedurende mijn studietijd heel vaak. Er hingen posters/flyers waarop deelnemers gevraagd worden zich aan te melden als participant.

 • Hoe heb je het ervaren om proefpersoon te zijn?
Positief, vooraf vindt er een duidelijke screening/uitleg plaats en het contact als onderzoeker in spé met de onderzoekers van de studie was leerzaam.

 

 • Waarom besloot je mee te doen aan het onderzoek?

Bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek, beperkte tijdsinvestering aangezien het op en/of rondom de universiteit was en kleine financiële vergoeding

 • Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek?

Ja onder voorwaarde dat deze persoon het volledige informed consent begrijpt en de risico's afdoende kan inschatten.

 • Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek?

Risico's als deelnemer, wat wordt er gedaan met mijn data/privacy, waar richt het onderzoek zich op, hoe verloopt het onderzoeksproces

 • Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker?

Ik kan me goed verplaatsen in deelnemers aan onderzoek en niet vaak genoeg benadrukken dat als er vragen zijn er contact gezocht kan worden met de (hoofd)onderzoeker. Daarnaast is deelname altijd vrijwillig.

 • Wat zou je graag nog willen leren?
Deelnemers enthousiasmeren en op gepaste wijze contact houden voor longitudinaal onderzoek.
Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Introductie'

door Leonard Seghers -

 • Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? Nee
 • Hoe heb je het ervaren om proefpersoon te zijn? Nvt
 • Waarom besloot je mee te doen aan het onderzoek? Nvt
 • Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek? Ik zou diegene daarover afdoende informeren.
 • Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek? Wat het onderzoek inhoudt; wat gaat de vraag in potentie opleveren als antwoord, draagt dit bij aan verdere ontwikkeling; heb je hier als deelnemer iets aan of niet. Zitten er risico's aan, of neven-effecten. 
 • Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker? nvt
 • Wat zou je graag nog willen leren? nvt

Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Introductie'

door Cynthia Hallensleben -

Geef een voorbeeld van een medisch-wetenschappelijke onderzoeksvraag en geef aan hoe je die vraag wilt beantwoorden. Op welke manier en bij welke proefpersonen? Bedenk ook hoe je de kennis uit je onderzoek zou kunnen toepassen. Wanneer wel en wanneer niet?
Een voorbeeld van een medisch-wetenschappelijke onderzoeksvraag kan zijn ;  kan een app voor patiënten met COPD, waarin de ziektelast wordt gemeten aan de hand van ingevulde vragenlijsten voorspellen of er zich en longaanval ontwikkeld en op dat moment de patiënt van gericht medicatieadvies voorzien? Door patiënten te voor zien van een mobile applicatie waarin zijn al dan niet dagelijks een vragenlijst in te laten vullen over hun gezondheid, zou de app kunnen berekenen aan de hand van de scores op v hoesten, dyspnoe en slijm dat de longconditie achteruit gaat en het belangrijk is om vroegtijdig de inhalatiemedicatie op te hogen. Hiervoor zijn proefpersonen nodig die een diagnose COPD hebben en een of meerdere longaanvallen per jaar hebben in het voorgaande jaar. Eerdere studies laten zien dat snelle herkenning en behandeling de ziektelast van een longaanval kan verminderen en de behanding korter kan zijn. Dit heeft vooral zin wanneer patiënten vaker longaanvallen hebben. Voorwaarde is wel dat ze om kunnen gaan met een mobile appllicatie

 • Bedenk waarom bescherming van proefpersonen in medisch-wetenschappelijk onderzoek belangrijk is, waar die bescherming uit zou moeten bestaan en wat je zou kunnen doen om die te waarborgen.
Bescherming is uiterst belangrijk omdat men vrijwillig een bijdrage wil leveren aan verbetering van van de medische kennis. Zij doen dit terwijl het fysiek, emotioneel en sociaal belastend kan zijn. Bescherming is niet alleen gericht op het minimaliseren van gezondheidsrisico's, maar ook bv op het beschermen en bewaken van de persoonlijke gegevens van de proefpersonen


Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Introductie'

door Cynthia Hallensleben -

 • Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? Nee
 • Hoe heb je het ervaren om proefpersoon te zijn? nvt
 • Waarom besloot je mee te doen aan het onderzoek? nvt
 • Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek?  Ik zou besluiten om mee te doen of te stimuleren dat een dierbare aan een onderzoek meedoet wanneer ik de mogelijk meerwaarde van het onderzoek in zie en dat ik weet dat het zo veilig mogelijk is. 
 • Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek? Wat is het doel, waarom wordt het onderzoek gedaan, wat zijn evt effecten ( posietief, maar zeker ook negatief
 • Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker?
 • Wat zou je graag nog willen leren?

Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Introductie'

door Bibiche den Hollander -

1. Geef een voorbeeld van een medisch-wetenschappelijke onderzoeksvraag en geef aan hoe je die vraag wilt beantwoorden. Op welke manier en bij welke proefpersonen? Bedenk ook hoe je de kennis uit je onderzoek zou kunnen toepassen. Wanneer wel en wanneer niet?


Voorbeeld van een medisch-wetenschappelijke onderzoeksvraag: geeft overgewicht voor de leeftijd van 12 jaar een verhoogd risico op hart- en vaakziekten en diabetes mellitus op latere leeftijd?

Op welke manier en bij welke proefpersonen: ik zou dit onderzoek willen uitvoeren bij kinderen tussen de 6-12 met een BMI van minimaal overgewicht. Daarnaast heb ik een controle groep nodig van kinderen in deze zelfde leeftijdsgroep, maar dan zonder overgewicht. Deze groep zal lange tijd gevolgd moeten worden (tot een leeftijd van bijvoorbeeld 40 jaar). Er wordt vervolgens een vergelijking gemaakt tussen het voorkomen van hart- en vaatziekten en diabetes mellitus tussen deze 2 groepen. Ook zou je kunnen corrigeren voor het gewicht.

Toepassen van kennis: deze kennis zou je kunnen toepassen om jonge kinderen en ouders van deze jonge kinderen te motiveren om geen overgewicht te verkrijgen. Dit zou je kunnen bereiken door bijvoorbeeld sporten en gezonde voedingen aan te moedigen bij deze groep. Deze groep moet dan wel goed bereikbaar zijn, kennis hebben waarom een gezond gewicht belangrijk is en inzien dat een gezonde leefstijl hieraan kan bijdragen.

2. Bedenk waarom bescherming van proefpersonen in medisch-wetenschappelijk onderzoek belangrijk is, waar die bescherming uit zou moeten bestaan en wat je zou kunnen doen om die te waarborgen.

Waar is bescherming belangrijk: bescherming van proefpersonen is belangrijk omdat zij zich in een afhankelijkheidspositie bevinden. Zij zijn afhankelijk van de expertise van de onderzoeksgroep en die kennis die zij verkrijgen via de onderzoeksgroep. Vaak hebben patiënten vooraf weinig kennis over de inhoud van het onderzoek. Daarnaast kan het zijn dat onderzoekers zo gemotiveerd zijn om goede resultaten te krijgen dat dit ten koste kan gaan van de proefpersonen.

Waar moet de bescherming van proefpersonen uit bestaan en hoe deze te waarborgen: 1) Juiste en volledige informatie aan de proefpersonen 2) Binnen de onderzoeksgroep zitten personen die zich houden aan de regels rondom medisch-wetenschappelijk onderzoek 3) Proefpersonen kunnen zich wenden tot een onafhankelijk persoon met vragen 4) Het onderzoek is door, indien nodig, door de METC goedgekeurd 5) Het beloop van de studie wordt nauwkeurig genoteerd 6) De proefpersoon mag op elk moment vrijwillig uit de studie stappen

Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Introductie'

door Bibiche den Hollander -
1. Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek?
Nee

2. Hoe heb je het ervaren om proefpersoon te zijn?
Nvt

3. Waarom besloot je mee te doen aan het onderzoek?
Nvt
4. Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek?
Ja

5. Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek?
- Doel van het onderzoek
- Duur van het onderzoek
- Welke interventies
- Risico's
- Opbrengsten

6. Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker?
Als je zelf ooit mee hebt gedaan als proefpersoon kan je ervaren hoe het is om als proefpersoon mee te doen aan een onderzoek en welke aspecten jij als belangrijk ervaart als proefpersoon. Deze kennis kan je meenemen tijdens de uitvoer van je eigen onderzoek.

7. Wat zou je graag nog willen leren?
- Belangrijke aspecten bij de METC aanvraag
- Belangrijke aspecten bij het waarborgen van de kwaliteit van de data
- Belangrijke aspecten bij het waarborgen van de veiligheid van proefpersonen
- Regelmatige voorkomende knelpunten/problemen bij het uitvoeren van medisch wetenschappelijk onderzoek en hoe hiermee om te gaan
Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Introductie'

door Karin van Bemmel -

1. Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? 
Ja

2. Hoe heb je het ervaren om proefpersoon te zijn? 
Interessant om vanuit het perspectief van een deelnemer naar onderzoek te kijken

3. Waarom besloot je mee te doen aan het onderzoek? 
Als onderdeel van mijn studie en om een bijdrage te leveren aan onderzoek.

4. Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek?
Ja

5. Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek?
Het doel en verloop van het onderzoek, de verwachtingen van deelnemer (e.g. tijdinverstering), inschatting van de risico's (hoe veilig is deelname?) en beloning voor deelnemer.

6. Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker?
Ik vind het belangrijk om zelf ervaring te hebben met participeren in andermans onderzoek, dat helpt bij het kunnen inleven in participanten van eigen onderzoek.

7. Wat zou je graag nog willen leren?
Hoe kan veiligheid en privacy van respondenten zo goed mogelijk gewaarborgd worden? Hoe om te gaan met delen van data? Graag meer leren over de medisch-ethische aspecten van kwalitatief onderzoek.

Als antwoord op Karin van Bemmel

Re: Module 'Introductie'

door Maha Jamal Abdelkadi -

 • Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? 
 • Nee
 • Hoe heb je het ervaren om proefpersoon te zijn? 
 • -
 • Waarom besloot je mee te doen aan het onderzoek? 
 • -
 • Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek?
 • Afhankelijk van het doel onderzoek (relevantie) zou ik wel kunnen deelnemen
 • Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek?
 • Risico's (eventueel bijwerking), uitkomst van de onderzoek (de baat nu of in de toekomst), belasting (tijd, geld), duur van de onderzoek en opzet van de onderzoek
 • Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker?
 • ik heb geen ervaring als deelnemerAls antwoord op Maha Jamal Abdelkadi

Re: Module 'Introductie'

door Adi Dandachi -

Adi.Dandachi

Spechialist ouderen geneeskunde 

 • Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? Ja
 • Hoe heb je het ervaren om proefpersoon te zijn?  Leuk, nuttig  n leerzaam
 • Waarom besloot je mee te doen aan het onderzoek? Bijdargen aan wetenschaap/lijk onderzoek
 • Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek? Zeker 
 • Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek: Doel, belang en nut van het onderzoek, en riside co's op  kort en langtermijn
 • Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker? heel veel omdat ik zelf heb bijgewwoond

Als antwoord op Adi Dandachi

Re: Module 'Introductie'

door Micah Shawn Adams -

-Have you ever participated in medical research yourself as a test subject? Yes, for my coworkers. I've participated in studies involving MRI and other cognitive assessments. 

-How did you experience being a test subject?- It was helpful in conducting my own research when I first started my PhD. I could see how others performed their test days.

-Why did you decide to participate in the study?- I primarily wanted to support my colleagues, but also to contribute to scientific research in general.

-Would you like to allow yourself or someone dear to you to participate in your research? -Of course, I would encourage it.

-What would you like to know about this research before deciding whether you or a loved one can participate in this research: that it's safe and ethical

-What do these experiences contribute to your role as a researcher? Different perspectives about how one can conduct good research.Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Introductie'

door Charlotte Hilberdink -

 1. Geef een voorbeeld van een medisch-wetenschappelijke onderzoeksvraag en geef aan hoe je die vraag wilt beantwoorden. Op welke manier en bij welke proefpersonen? Bedenk ook hoe je de kennis uit je onderzoek zou kunnen toepassen. Wanneer wel en wanneer niet?

Een voorbeeld van een medisch-wetenschappelijke onderzoeksvraag zou kunnen zijn of een bepaalde stressor ook daadwerkelijke biologische stress reacties kan opwekken bij gezonde deelnemers. Dit zou je kunnen testen door een experimenteel onderzoek waarin de ene groep deelnemers blootgesteld wordt aan de specifieke stressor en een andere groep blootgesteld aan een controle conditie. De resultaten van dit onderzoek kunnen zorgen voor een implementatie van een (mogelijk nieuwe) soort stressor in allerlei onderzoek om biologische stress op te wekken. Als het onderzoek niet accuraat wordt uitgevoerd of repliceerbaar blijkt te zijn, zul je de kennis niet kunnen toepassen bij toekomstig onderzoek.

 1.  Bedenk waarom bescherming van proefpersonen in medisch-wetenschappelijk onderzoek belangrijk is, waar die bescherming uit zou moeten bestaan en wat je zou kunnen doen om die te waarborgen.

Het feit dat deelnemers zich vrijwillig blootstellen aan mogelijke risico's door aan wetenschappelijk onderzoek mee te doen, moet ook beloond worden. Het minste wat we kunnen doen is alle gegevens en data te waarborgen en te beschermen. Dit kan zijn het juist anonimiseren van de data, informatie verstrekken zover mogelijk, begeleiding en nazorg. 


Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Introductie'

door Charlotte Hilberdink -

 • Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? 

Ja, meerdere malen. Van psychologisch tot fysiologisch onderzoek, maar ook EEG en fMRI.

 • Hoe heb je het ervaren om proefpersoon te zijn? 

Ik vond het erg interessant en het heeft mij ook veel ervaring gegeven die ik kan toepassen nu als onderzoeker.

 • Waarom besloot je mee te doen aan het onderzoek? 

In eerste instanti was het een verplicht onderdeel van mijn studie, dus zo heb ik kennis met wetenschappelijk onderzoek gemaakt. Later heb ik voor de vergoedingen vaker nog deelgenomen aan onderzoeken, maar uiteindelijk merkte ik het daadwerkelijke belang van deelnemer zijn. Het is super belangrijk om zelf ook je steentje bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek. 

 • Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek?

Ja zeker! Dit vond ik een super interessante vraag, want dit is voor mij een belangrijk uitgangspunt als deelnemers meedoen aan het onderzoek. Als je weet dat jij je onderzoek goed en volgens de regels uitvoert, zou je iedereen die je dierbaar is met een gerust hart kunnen laten meedoen. Zolang dat het geval is, behandel je je deelnemers met oprechte zorg, heb je begrip en doet het voor jou ook ertoe om je onderzoek correct uit te voeren.

 • Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek?

Hoe zit het met AVG? Worden alle gegevens anoniem en versleuteld opgeslagen? Waar wordt dit bewaard en wie hebben toegang tot de sleutel? Hoe wordt data opgeslagen en verwerkt? Wat zijn de risico's om deel te nemen aan het onderzoek? Is er een vergoeding voor deelname? 

 • Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker?

Deze ervaringen dragen bij dat je geeft om wat je doet en het belang inziet van het goed uitvoeren van onderzoek en de waarborging van de kwaliteit van je data en levenssfeer van de deelnemer. 

 • Wat zou je graag nog willen leren?
Iets meer informatie krijgen over specifieke regels en wetten en waar je terecht kan voor advies.
Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Introductie'

door Sander van der Laan -

 • Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? 

Nee. Weloverwogen. 

 • Hoe heb je het ervaren om proefpersoon te zijn? 

Alles leek prima geregeld.

 • Waarom besloot je mee te doen aan het onderzoek? 

Ik zou graag kennis willen helpen vergaren om zo mee te helpen aan voortgang.

 • Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek?

Jahoor.

 • Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek?

Ik zou met name denken aan belasting en wat de risico’s zijn. Dat laatste was de voornaamste reden dat ik niet meedeed aan het onderzoek. En ik zou willen weten wat er gedaan wordt met de data.

 • Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker?

Ik weet veel inhoudelijk van de studie en kan dus veel vragen beantwoorden.

 • Wat zou je graag nog willen leren?

Wat precies de wet en regelgeving is. 


Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Introductie'

door Eline van Buuren -

 1. Geef een voorbeeld van een medisch-wetenschappelijke onderzoeksvraag en geef aan hoe je die vraag wilt beantwoorden. Op welke manier en bij welke proefpersonen? Bedenk ook hoe je de kennis uit je onderzoek zou kunnen toepassen. Wanneer wel en wanneer niet?

Wat is de rol van de logopedist in de preventie en revalidatie van slikproblemen bij patiënten die worden behandeld voor een tumor in het hoofdhalsgebied?

Kan op verschillende manieren onderzocht worden. Crossectioneel onderzoek zou passend zijn, waarbij vanuit diverse instellingen (steekproefsgewijs, zodat het een goede afspiegeling is van heel NL) logopedisten worden bevraagd op hoe de huidige behandeling bij patienten met een tumor in het hoofdhalsgebied icm een slikstoornis verloopt. Dit kan bijvoorbeeld middels kwalitatief onderzoek in de vorm van een enquete/vragenlijst, dan kun je ook een grote(re) groep participanten bereiken (mogelijk zelfs alle behandelaren – indien zij mee willen werken). Hierin kan gevraagd worden hoe de behandeling van deze patienten eruit ziet, maar ook wat zij doen ter preventie van slikstoornissen bij deze patientengroep. De beoogde proefpersonen zijn in dit geval dus de behandelend logopedisten. Het zou echter ook interessant zijn om te achterhalen bij hoeveel van deze patienten slikstoornissen voorkomen en op welk moment de logopedist in beeld komt (aanvullende kwantitatieve gegevens verzamelen). De resultaten vanuit het onderzoek zouden verspreid kunnen worden onder logopedisten die met deze patientengroep werken. Daarnaast ook met bijvoorbeeld de beroepsvereniging. Het zou daarnaast interessant zijn om (in het kader van EBP) na te gaan hoe deze zorg er in andere landen uitziet en waarom en deze bevindingen implementeren (na evt nog een vervolgonderzoek), zodat de zorg voor de patienten verbetert.

2. Bedenk waarom bescherming van proefpersonen in medisch-wetenschappelijk onderzoek belangrijk is, waar die bescherming uit zou moeten bestaan en wat je zou kunnen doen om die te waarborgen.

Proefpersonen moeten beschermd worden, omdat er mogelijk nadelige gevolgen aan participatie kleven. Daarom moeten zij goed geïnformeerd worden voorafgaand aan het onderzoek, zodat zij weloverwogen kunnen besluiten of de mogelijke risico’s/nadelen van het onderzoek voor hen acceptabel zijn. Voor doelgroepen waarbij dat lastiger is (wilsonbekwamen, kinderen) is dit helemaal belangrijk, zodat voorkomen kan worden dat er allerlei onderzoek plaatsvindt waarbij de proefpersonen mogelijk onvrijwillig deelnemen. En proefpersonen mogen altijd stoppen met deelname, ongeacht de fase van het onderzoek. Daarnaast is een ethische check nodig, zodat vooraf bekend is of het onderzoek goed is opgezet en of het wel nodig is om het uit te voeren.

Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Introductie'

door Jenny Schnyder -

 • Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? Nee
 • Hoe heb je het ervaren om proefpersoon te zijn? nvt
 • Waarom besloot je mee te doen aan het onderzoek? nvt
 • Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek? Ja
 • Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek? Ik zou alle informatie grondig bestuderen, met name de informatie mbt veiligheid. 
 • Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker? Het is van groot belang om als proefpersoon alle geleverde informatie goed begrepen te hebben alvorens akkoord te geven aan deelname van het onderzoek. Daar ligt ook een grote verantwoordelijkheid bij de onderzoeker. 

Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Introductie'

door Bastiaan van Raaij -

Geef een voorbeeld van een medisch-wetenschappelijke onderzoeksvraag en geef aan hoe je die vraag wilt beantwoorden. Op welke manier en bij welke proefpersonen? Bedenk ook hoe je de kennis uit je onderzoek zou kunnen toepassen. Wanneer wel en wanneer niet?

Voorbeeld: geeft imatinib overlevingsvoordeel bij COVID-19?

Onderzoeksopzet bij voorkeur met een RCT. Uitkomstmaten bijvoorbeeld: mortaliteit, IC-opname. Toepasbaarheid zou kunnen zijn dat toekomstige patiënten een andere/aanvullende behandeling krijgen. 

Bedenk waarom bescherming van proefpersonen in medisch-wetenschappelijk onderzoek belangrijk is, waar die bescherming uit zou moeten bestaan en wat je zou kunnen doen om die te waarborgen.

Proefpersonen bevinden zich in een kwetsbare positie en het is de taak van onderzoekers/artsen om hier zorgvuldig en verantwoord mee om te gaan. Belangrijke aspecten zijn o.a. informatievoorziening, veiligheid, mogelijkheid om zonder verklaring voortijdig te stoppen met het onderzoek (respect voor autonomie). Waarborgen van deze aspecten door richtlijnen/protocollen, getekende verklaringen door patiënt en arts over de inhoud en afspraken/voorwaarden van het onderzoek. Beoordeling van onderzoeksopzet, dataverzameling en opslag door onafhankelijke organisaties. 

Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Introductie'

door Iris Lansdorp - Vogelaar -

 • Geef een voorbeeld van een medisch-wetenschappelijke onderzoeksvraag en geef aan hoe je die vraag wilt beantwoorden. Op welke manier en bij welke proefpersonen? Bedenk ook hoe je de kennis uit je onderzoek zou kunnen toepassen. Wanneer wel en wanneer niet?

Onderzoeksvraag: Is de opbrengst van screening op darmkanker hoger wanneer het screeningsinterval wordt afgestemd op uitkomsten van eerdere screening vergeleken met een situatie waarin iedere hetzelfde screeningsinterval aangeboden krijgt?

Onderzoeksopzet: Klinische studie waarbij deelnemers van het bevolkingsonderzoek gerecruteerd worden en na informed consent gerandomiseerd worden tussen een controle-arm waarin screening wordt aangeboden zoals in het huidige programma en een interventie-arm waarin deelnemers een ander screeningsinterval wordt aangeboden afhankelijk van hoeveel bloed er in de vorige ronde in hun ontlasting is gevonden. Meer bloed betekekent een korter screeningsinterval, helemaal geen bloed in de ontlasting betekent een langer screeningsinterval vergeleken met het nu aangeboden interval van 2 jaar. 

Toepassing na onderzoek: Resultaten aan belangrijke stakeholders presenteren, zoals RIVM, screeningsorganisaties, Gezondheidsraad en Ministerie van VWS. Als het antwoord op de onderzoeksvraag positief is, mogelijke invoering van dergelijke vorm van screening in het nationaal bevolkingsonderzoek darmkanker. Als bevindingen negatief zijn, is er geen reden om het bevolkingsonderzoek op deze manier aan te assen, en is het belangrijk deze informatie internationaal te delen omdat er momenteel veel verwacht wordt van deze manier van personalizeren van het bevolkingsonderzoek. 

 • Bedenk waarom bescherming van proefpersonen in medisch-wetenschappelijk onderzoek belangrijk is, waar die bescherming uit zou moeten bestaan en wat je zou kunnen doen om die te waarborgen.
Bescherming van proefpersonen is van belang omdat in het verleden proefpersonen zijn ingezet voor medisch onderzoek, zonder dat zij hier vanaf wisten. Hun gezondheid is in gevallen als deze soms behoorlijk geschaad. Alle proefpersonen moeten een weloverwogen keuze maken of zij willen bijdragen aan medisch wetenschappelijk onderzoek omdat dit nooit zonder risico's is. Het is daarom van belang dat dit type onderzoek alleen wordt uitgevoerd als de mogelijke voordelen van de uitkomsten van het onderzoek opwegen tegen de mogelijke harms die proefpersonen kunnen ondervinden. Door keuring van bijvoorbeeld Medisch Ethische Toetsingscommissie of de Gezondheidsraad (in geval van bepaalde vormen van screening), ordt die afweging zorgvuldig gemaakt. Individuele onderzoekers kunnen die afweging vaak minder goed maken, omdat zij (bewust of onbewust) niet geheel belangeloos in deze situatie zijn. 
Als antwoord op Iris Lansdorp - Vogelaar

Re: Module 'Introductie'

door Iris Lansdorp - Vogelaar -

 • Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? 

Nee

 • Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek?

Dat zou wel moeten, want je voert het onderzoek alleen uit als je ervan overtuigd bent dat jouw onderzoek uiteindelijk de kwaliteit van leven of gezondheid van mensen verbetert. Uiteraard is het niet ethisch om bekenden mee te laten doen aan je eigen onderzoek, dus dat moet je niet doen, maar als je overtuigd bent van je eigen onderzoek dan zou je daar je dierbaren aan mee willen laten doen. Een en ander zal natuurlijk wel afhangen of jouw dierbare voldoet aan de inclusie-criteria.  

 • Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek?

Ik zou willen weten wat de mogelijke voor- en nadelen aan deelname van het onderzoek zijn, en wat de wetenschap / gezondheidszorg eventueel met de (gunstige) uitkomsten van het onderzoek zou kunnen bereiken. 

 • Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker?

Zelf geen ervaring, noch mensen in mijn direct omgeving de hebben deelgenomen. Wel bij een recente subsidieronde een dialoog met een patient mogen voeren die mij vertelde wt de mogelijke consequenties van mijn onderzoek voor hem zouden hebben betekend. Mijn onderzoek focust zich heel erg op het maximaiseren van de voordelen op populatieniveau, maar dat betekent wel dat er individuele patienten die als geviolg van het onderzoek erop achteruit gaan. Het is heel verhelderend om dergelijke discussie te hebben met direct betrokknen en belanghebbenden, omdat je je realiseert hoe hoog de stakes eigenlijk zijn van je onderzoek. Het is daaro van het grootste belang om heel zorgvuldig in je onderzoek te werk te gaan om inderdaad de nadelige effecten voor individuen zoveel mgoelijk te beperken. 

 • Wat zou je graag nog willen leren?
Hoe informeer je deelnemers nu echt goed over de voor- en nadelen van je onderzoek? Er is zoveel informatie en het is over het algemeen best moeilijk te bevatten voor deelnemers. Hoe doe je dat nu op zo'n manier dat het het beste overkomt. Is schriftelijke informed consent inderdaad de beste manier, of is een electronische tool wellicht toch geschikter. En hoe zit het dan met wet- en regelgeving. Staat die dat toe?
Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Introductie'

door agatha van poelgeest -

 • Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek?  ja
 • Hoe heb je het ervaren om proefpersoon te zijn?  niet al te belastend
 • Waarom besloot je mee te doen aan het onderzoek? goed doel
 • Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek? dat hangt er maar vanaf
 • Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek? hoe belastend is het, wat zijn risico's
 • Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker? begrip voor de deelnemer,
 • Wat zou je graag nog willen leren? ?

Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Introductie'

door Nikki Wanders -

 • Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? 
  Ja! 

 • Hoe heb je het ervaren om proefpersoon te zijn? 
  Ik vond het erg leuk om mee te doen, bij meerdere onderzoeken zelfs. Ik hoor graag de onderzoeksvraag + wat er al bekend is over hun onderwerp na afloop.

 • Waarom besloot je mee te doen aan het onderzoek? 
  Ik leer graag nieuwe technieken/inzichten. Daarnaast wil ik dat patienten/vrijwilligers meedoen aan mijn onderzoek, dus dan wil ik wel weten wat het inhoudt om mee te doen. Tijdens mijn studie speelde geld ook mee.

 • Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek?
  Ja.

 • Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek?
  Dat de risico's goed beschreven zijn en de handeling tolereerbaar is voor de bekende.

 • Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker?
  Ik begrijp welke handelingen spannend kunnen zijn, en de belasting die er (soms) bij komt kijken. 

 • Wat zou je graag nog willen leren?
  Ik zou graag willen leren hoe je het beste vrijwilligers kunt recruteren. Een poster maken/advertentie schrijven is het halve werk; je wil ook mensen enthousiast maken voor je onderzoek.

Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Introductie'

door Emma Bernsen -

 • Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? Nee
 • Hoe heb je het ervaren om proefpersoon te zijn? NA
 • Waarom besloot je mee te doen aan het onderzoek? NA 
 • Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek?

  Afhankelijk van het onderzoek. Als iemand gezond is zou ik het lastiger vinden, maar als iemand ziek is, zou ik er snel achter staan (mits het onderzoek goed wordt uitgevoerd en logisch is). 

 • Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek?

  onderzoeksvraag, risico's, methode (uitvoering), verwacht effect 

 • Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker? NA

 • Wat zou je graag nog willen leren?

  Goed schrijven van een PIF (informed consent) en de wetgeving goed kennen, zodat die tijdens het onderzoek altijd in je achterhoofd aanwezig is. Ook zou ik graag mogelijke scenario's (zoals met de oogdruppelcasus) kunnen voorspellen die je aan je onderzoeksprotocol kan toevoegen. 

Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Introductie'

door Susan Oudbier -
Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? Ja.
Hoe heb je het ervaren om proefpersoon te zijn? Heel fijn, ik werd goed begeleid en kon alle regels goed nalezen.
Waarom besloot je mee te doen aan het onderzoek? Aangezien je door mee te doen aan onderzoek ECTS credits ontving voor je scriptie.
Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek? ja
Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek? Wat het inhoudt, of het gaat om geneesmiddelen testen ja/nee, welke fase het onderzoek zich bevindt.
Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker? Dat je vertrouwelijk met informatie om moet gaan, en goed na moet denken over hoe het onderzoek bij participanten over kan komen.
Wat zou je graag nog willen leren? Hoe je deze informatie kort en bondig opschrijft
Als antwoord op Susan Oudbier

Re: Module 'Introductie'

door Maaike Kapteijn -
Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? Ja
Hoe heb je het ervaren om proefpersoon te zijn? Prima, goed om op die manier zelf ook wat meer vinger aan de pols te houden en geïnformeerd te zijn.
Waarom besloot je mee te doen aan het onderzoek? Meer willen weten over achterliggende oorzaken en daarmee potentieel ook anderen te helpen.
Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek? Wel qua opzet/uitvoering, niet omdat dat betekent dat ze een serieuze ziekte hebben.
Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek? Hoe belastend het is qua tijd/mentaal/fysiek, of je er zelf direct voordeel/nadeel aan kan ondervinden (niet dat dat doorslaggevend hoeft te zijn).
Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker? Goed om het ook vanuit de kant van de patiënt te kunnen benaderen.
Wat zou je graag nog willen leren? De exacte regelgeving/procedures om zelf een onafhankelijk, verantwoord onderzoek op het te zetten dat voldoet aan alle eisen en regelgeving.