eBROK forum

Module 'Introductie'

 
Foto van Elevate Health
Module 'Introductie'
door Elevate Health - dinsdag, 27 november 2018, 09:36
 

Plaats hier je opmerkingen over module 'Introductie'.


Foto van Rebecca Grootendorst
Re: Module 'Introductie'
door Rebecca Grootendorst - maandag, 16 december 2019, 11:33
 

  1. Geef een voorbeeld van een medisch-wetenschappelijke onderzoeksvraag en geef aan hoe je die vraag wilt beantwoorden. Op welke manier en bij welke proefpersonen? Bedenk ook hoe je de kennis uit je onderzoek zou kunnen toepassen. Wanneer wel en wanneer niet?

Een onderzoeksvraag zou kunnen zijn of een nieuw type medicijnen gebaseerd op onderliggende moleculaire processen werkzaam en veilig is in patiënten. Dit kun je testen door patiënten met een bepaalde aandoening te randomiseren over het medicijn en placebo (zodat confounding factoren gelijk worden verdeeld over groepen). Het verschil in uitkomst tussen de interventie- en placebogroep kunnen worden vergeleken. Dit zou kunnen worden toegepast door het medicijn vervolgens wel of niet aan te raden bij die behandeling van deze aandoening.

2. Bedenk waarom bescherming van proefpersonen in medisch-wetenschappelijk onderzoek belangrijk is, waar die bescherming uit zou moeten bestaan en wat je zou kunnen doen om die te waarborgen.

Bescherming is belangrijk, omdat de proefpersoon zeer kwetsbaar is. Deze is afhankelijk van de informatie die wordt gegeven, van de kennis van de onderzoekers en behandelend artsen, en van de integriteit van het onderzoekspersoneel. Het gaat om de gezondheid, en wellicht het leven, van de deelnemer. Ik denk dat de bescherming moet bestaan uit 1) juiste, volledige en begrijpelijke informatie 2) onafhankelijk contactpunt voor vragen 3) ruimte voor bedenktijd (voorafgaand aan geven van toestemming, maar ook na het geven van toestemming) 4) beoordeling door onafhankelijke ethische experts en 5) peer review van het protocol, zodat relevante vragen worden onderzocht en er geen onnodige herhaling is van onderzoeken of een verkeerde opzet van een protocol.


Foto van Rebecca Grootendorst
Re: Module 'Introductie'
door Rebecca Grootendorst - maandag, 16 december 2019, 12:01
 

  • Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? Nee.
  • Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek? Ik zou daar wel goed over nadenken en alle beschikbare informatie willen doornemen. Wanneer echt onduidelijk is of optie A of B beter is (dus als onduidelijk is of de bestaande behandeling effectief/veilig is), dan zou ik  adviseren het te overwegen, maar als ik hier niet van overtuigd zou zijn, zou ik terughoudendheid adviseren.
  • Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek? Veiligheid, kans op betere uitkomst, belasting.
  • Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker? Het is goed om vanuit het perspectief van de deelnemer te bekijken wat het onderzoek kost en oplevert.