eBROK forum

Module 'Introductie'

 
Foto van Elevate Health
Module 'Introductie'
door Elevate Health - dinsdag, 27 november 2018, 09:36
 

Plaats hier je opmerkingen over module 'Introductie'.


Foto van Rebecca Grootendorst
Re: Module 'Introductie'
door Rebecca Grootendorst - maandag, 16 december 2019, 11:33
 

 1. Geef een voorbeeld van een medisch-wetenschappelijke onderzoeksvraag en geef aan hoe je die vraag wilt beantwoorden. Op welke manier en bij welke proefpersonen? Bedenk ook hoe je de kennis uit je onderzoek zou kunnen toepassen. Wanneer wel en wanneer niet?

Een onderzoeksvraag zou kunnen zijn of een nieuw type medicijnen gebaseerd op onderliggende moleculaire processen werkzaam en veilig is in patiënten. Dit kun je testen door patiënten met een bepaalde aandoening te randomiseren over het medicijn en placebo (zodat confounding factoren gelijk worden verdeeld over groepen). Het verschil in uitkomst tussen de interventie- en placebogroep kunnen worden vergeleken. Dit zou kunnen worden toegepast door het medicijn vervolgens wel of niet aan te raden bij die behandeling van deze aandoening.

2. Bedenk waarom bescherming van proefpersonen in medisch-wetenschappelijk onderzoek belangrijk is, waar die bescherming uit zou moeten bestaan en wat je zou kunnen doen om die te waarborgen.

Bescherming is belangrijk, omdat de proefpersoon zeer kwetsbaar is. Deze is afhankelijk van de informatie die wordt gegeven, van de kennis van de onderzoekers en behandelend artsen, en van de integriteit van het onderzoekspersoneel. Het gaat om de gezondheid, en wellicht het leven, van de deelnemer. Ik denk dat de bescherming moet bestaan uit 1) juiste, volledige en begrijpelijke informatie 2) onafhankelijk contactpunt voor vragen 3) ruimte voor bedenktijd (voorafgaand aan geven van toestemming, maar ook na het geven van toestemming) 4) beoordeling door onafhankelijke ethische experts en 5) peer review van het protocol, zodat relevante vragen worden onderzocht en er geen onnodige herhaling is van onderzoeken of een verkeerde opzet van een protocol.


Foto van Rebecca Grootendorst
Re: Module 'Introductie'
door Rebecca Grootendorst - maandag, 16 december 2019, 12:01
 

 • Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? Nee.
 • Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek? Ik zou daar wel goed over nadenken en alle beschikbare informatie willen doornemen. Wanneer echt onduidelijk is of optie A of B beter is (dus als onduidelijk is of de bestaande behandeling effectief/veilig is), dan zou ik  adviseren het te overwegen, maar als ik hier niet van overtuigd zou zijn, zou ik terughoudendheid adviseren.
 • Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek? Veiligheid, kans op betere uitkomst, belasting.
 • Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker? Het is goed om vanuit het perspectief van de deelnemer te bekijken wat het onderzoek kost en oplevert.
Foto van Ling Oei - Oei
Re: Module 'Introductie'
door Ling Oei - Oei - donderdag, 14 mei 2020, 10:58
 

 1. Geef een voorbeeld van een medisch-wetenschappelijke onderzoeksvraag en geef aan hoe je die vraag wilt beantwoorden. Op welke manier en bij welke proefpersonen? Bedenk ook hoe je de kennis uit je onderzoek zou kunnen toepassen. Wanneer wel en wanneer niet?

Voorbeeld van een medisch-wetenschappelijke onderzoeksvraag: Zorgt blootstelling aan milieuvervuiling voor verslechtering van botkwaliteit?

Hoe je die vraag wilt beantwoorden: Observationele case-control studie in patiënten met bot fracturen versus gematchte gezonde vrijwilligers. 

Op welke manier: In patiënten met bot fracturen en gematchte gezonde vrijwilligers zowel botmetingen doen als metingen van potentieel toxische stoffen in bloed en urine; vervolgens analyseren of er correlaties zijn en verschillen tussen de groepen en individuen. 

Hoe je de kennis uit je onderzoek zou kunnen toepassen: Indien er in de personen met slechtere botkwaliteit en fracturen hogere niveau's van toxische stoffen wordt gevonden, zou leefstijlinterventie zinvol kunnen zijn om de blootstelling in het dagelijks leven te verminderen en eventueel zijn er experimenteel medicijnen om de stoffen weg te vangen.

Wanneer wel en wanneer niet: Wel toepasbaar indien er cases zijn bij wie significant hogere niveaus van toxische stoffen lijkt bij te dragen aan hun slechtere botkwaliteit. Indien er geen cases zijn bij wie hogere niveaus van toxische stoffen lijkt bij te dragen aan slechtere botkwaliteit, is er geen toepasbare uitkomst maar is er wel nieuwe kennis dat er blijkbaar hoogstens een beperkte bijdrage meespeelt.

Welke proefpersonen: patiënten met bot fracturen en gematchte gezonde vrijwilligers

2. Bedenk waarom bescherming van proefpersonen in medisch-wetenschappelijk onderzoek belangrijk is, waar die bescherming uit zou moeten bestaan en wat je zou kunnen doen om die te waarborgen.

Waarom bescherming van proefpersonen in medisch-wetenschappelijk onderzoek belangrijk is: De veiligheid en privacy van proefpersonen staat voorop, omdat medisch-wetenschappelijk onderzoek vooral bedoeld is om patiënten te helpen met doel verbetering van idealiter hun eigen gezondheid en uiteindelijk een grotere groep van vergelijkbare patiënten

Bescherming zou moeten bestaan uit: voorkomen van ontstaan van (permanente) schade, minimaliseren van belasting fysiek/mentaal en in tijd/financiën, bij interventie trials ook beperken van complicaties en bijwerkingen. Waarborgen van privacy van huidige deelname en nadien ook van de data.

Wat je zou kunnen doen om die te waarborgen: zorgvuldige screening bij inclusie zodat groepen met risico's bewust wel/niet deelnemen, adequate informatie bij recrutering, registratie van voorgeschiedenis medicatie en allergieën wanneer van toepassing, efficiënte studieopzet, zorgvuldige omgang met formulieren en data en maatregelen voor correct beschermd bewaren.

Foto van Clarissa Vergunst
Re: Module 'Introductie'
door Clarissa Vergunst - dinsdag, 28 april 2020, 18:13
 

 • Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? ja
 • Hoe heb je het ervaren om proefpersoon te zijn? Het gaf een goed gevoel omdat ik op dat moment zelf klinisch onderzoek deed in een ander specialisme. Door bij een collega van een ander vak aan haar onderzoek bij te dragen had ik het gevoel pas ECHT bij te dragen aan onderzoek, met mijn eigen lichaam dus.
 • Waarom besloot je mee te doen aan het onderzoek? Ik voldeed aan de inclusiecriteria en wilde bijdragen aan het onderzoek van een collega.
 • Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek? Dat hangt af van het soort onderzoek, de risico's die iemand mogelijk loopt door deelname, en mijn directe betrokkenheid bij de dataverzameling. Maar feitelijk moet het onderzoek zo ontworpen zijn dat je bij wijze van spreken je dierbaren mee zou durven laten doen!
 • Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek? Zie boven.
 • Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker? Dat je de feitelijke ervaring van de proefpersoon niet volledig kan voorspellen, en dat het belangrijk is er actief naar te vragen. Dat het goede gevoel waar mijn eigen proefpersonen het over hadden als motivatie om mee te doen aan onderzoek echt bestaat!

Foto van Ling Oei - Oei
Re: Module 'Introductie'
door Ling Oei - Oei - donderdag, 14 mei 2020, 22:53
 

 • Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? ja
 • Hoe heb je het ervaren om proefpersoon te zijn? inzichtelijk
 • Waarom besloot je mee te doen aan het onderzoek? meehelpen en interessant onderwerp
 • Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek? ja
 • Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek? onderwerp, potentiele winst en risico's
 • Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker? meer inzicht in proces
 • Wat zou je graag nog willen leren?Foto van Evelien van Hoorn
Re: Module 'Introductie'
door Evelien van Hoorn - woensdag, 3 juni 2020, 11:30
 

 1. Geef een voorbeeld van een medisch-wetenschappelijke onderzoeksvraag en geef aan hoe je die vraag wilt beantwoorden. Op welke manier en bij welke proefpersonen? Bedenk ook hoe je de kennis uit je onderzoek zou kunnen toepassen. Wanneer wel en wanneer niet?
  1. Welke zorg uitkomsten vinden patiënten met von Willebrand belangrijk? Deze vraag wil ik beantwoorden door literatuuronderzoek te combineren met interviews/vragenlijsten met von Willebrand patiënten. Deze kennis zou kunnen worden toegepast bij het formuleren van PROMs en het implementeren van Value Based Healthcare.
 2. Bedenk waarom bescherming van proefpersonen in medisch-wetenschappelijk onderzoek belangrijk is, waar die bescherming uit zou moeten bestaan en wat je zou kunnen doen om die te waarborgen
  1. Bescherming van proefpersonen houdt in dat je eerst expliciet toestemming moet hebben van de patiënt om zijn gegevens te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevens moeten totaal geanonimiseerd worden voordat het gebruikt wordt in het onderzoek. Zo zijn de gegevens niet meer te herleiden naar de individuele patiënt.

Foto van Evelien van Hoorn
Re: Module 'Introductie'
door Evelien van Hoorn - woensdag, 3 juni 2020, 13:38
 

Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? 

·         Ja ik heb wel eens als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Hoe heb je het ervaren om proefpersoon te zijn? 

·         Goed, meestal was de belasting prima te doen en bestond mijn deelname uit het invullen van vragenlijsten of het afgeven van bloed. 1 keer heb ik ook weefsel afgestaan.

 Waarom besloot je mee te doen aan het onderzoek? 

·         Onderzoek is belangrijk om de zorg nog beter aan te laten sluiten bij de patiënt.  Zonder onderzoek kom je er nooit achter hoe een bepaalde ziekte precies werkt en/of welke behandelingen goed werken.

 Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek?

·         Ligt aan de inhoud en opzet van het onderzoek.

 Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek?

·         De inspanning dat het vraagt van de patiënt, eventuele risico’s, duur van het onderzoek, waar het voor gebruikt wordt etc.

 Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker?

·         Je weet hoe het is om aan de andere kant te staan en hoe het is om een onderzoek beschrijving vanuit het patiënten perspectief te lezen.

 Wat zou je graag nog willen leren

·         Vanalles.


Foto van Marja Oldhoff
Re: Module 'Introductie'
door Marja Oldhoff - donderdag, 2 juli 2020, 14:36
 
 1. Geef een voorbeeld van een medisch-wetenschappelijke onderzoeksvraag en geef aan hoe je die vraag wilt beantwoorden. Op welke manier en bij welke proefpersonen? Bedenk ook hoe je de kennis uit je onderzoek zou kunnen toepassen. Wanneer wel en wanneer niet?

Bedenk waarom bescherming van proefpersonen in medisch-wetenschappelijk onderzoek belangrijk is, waar die bescherming uit zou moeten bestaan en wat je zou kunnen doen om die te waarborgen.

.

Foto van Marjolein Thijssen
Re: Module 'Introductie'
door Marjolein Thijssen - maandag, 27 juli 2020, 16:48
 
1: Voorbeeld onderzoeksvraag: welke dementia vriendelijke initiatieven werken; voor wie en waarom? Vraag beantwoorden door multiple case studies. Proefpersonen zijn mensne met dementie en hun mantelzorgers. Met deze kennis kunnen toekomstige initiatieven beter ingericht worden en beter aansluiten bij de beoogde doelgroep.

2. bescherming van proefpersonen is belangrijk aangezien zij in een kwetsbare positie zitten. Manieren om hen te bschremen zijn informatieplicht van onderzoekers, noodzaak voor toetstemming vooraf en recht om deze toestemming altijd in te trekken, anonimiteit van gegevens, wetgeving tav privacy.
Foto van Hanneke Nijsten
Re: Module 'Introductie'
door Hanneke Nijsten - dinsdag, 4 augustus 2020, 11:23
 

Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? ja in studententijd 20 jaar geleden, toen werd er in mijn herinnering niet zo uitgebreid stil gestaan bij informed consent en gaf je mondeling of met een krabbel op een A4 toestemming.

Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek? (ik lees dit als mijn eigen onderzoek) Met name bij wilsonbekwame / kwetsbare mensen zou ik als mantelzorger mee willen denken. Dan is bedenktijd en heldere informatie belangrijk. Dat is in mijn eigen onderzoek goed opgenomen in onderzoeksprotocol en afgestemd met CMO.  
Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek? verwachte invloed op gezondheid en kwaliteit van leven. , en het veilig is zou ik adviseren mee te doen dan bijv bij een invasive behandeling. Mijn onderzoek een onderzoek is naar een bestaande erkende non-invasieve behandeling met verbetering kwaliteit van leven. Hoe het onderzoek precies wordt vormgegeven (protocol), hoe pp of vertegenwoordiger wordt geïnformeerd en betrokken (informatie en consent), wie het onderzoek doen (kwaliteit onderzoekers en onderzoeksgroep), Wie het onderzoek betaald en waarom (onafhankelijkheid en monitoring kwaliteit)) 
Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker? kosten en  baten vanuit perspectief van deelnemers goed monitoren (voor kwetsbare pp ligt dit weer anders dan voor mantelzorger) en zo nodig aanpassen (in mijn geval onderzoeksprotocol aangepast t.a.v. kwetsbare pp (minder belasten met interview)
Foto van Judith Anna Dekker
Re: Module 'Introductie'
door Judith Anna Dekker - woensdag, 12 augustus 2020, 16:45
 

 • Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? Ja
 • Hoe heb je het ervaren om proefpersoon te zijn? Veel vragenlijsten en veel tijd en extra ziekenhuisbezoeken.
 • Waarom besloot je mee te doen aan het onderzoek? In de hoop dat anderen er in de toekomst wat aan hebben.
 • Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek? Afhankelijk van het soort.
 • Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek? Risico's en tijdsbelasting en eventueel belang voor anderen dat er een antwoord op de onderzoeksvraag komt.
 • Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker? Ik probeer me nog meer in proefpersonen te verplaatsen.
 • Wat zou je graag nog willen leren? Van alles.

Foto van Bob van den Meiracker
Re: Module 'Introductie'
door Bob van den Meiracker - donderdag, 20 augustus 2020, 13:13
 

 • Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? 
 • Nee.
 • Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek? 
 • Ja, maar alleen als dit veilig is en klinisch relevant.
 • Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek? Veiligheid, de maatschappelijke en medische relevantie, de risico's en de belasting voor de deelnemer.
 • Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker? Ik heb niet eerder zelf meegedaan en kan dus niet putten uit eigen ervaring.

Foto van Merle Verdriet
Re: Module 'Introductie'
door Merle Verdriet - vrijdag, 4 september 2020, 09:47
 

1. Geef een voorbeeld van een medisch-wetenschappelijke onderzoeksvraag en geef aan hoe je die vraag wilt beantwoorden.
De onderzoeksvraag zou kunnen gaan over het testen van een nieuw medicijn bij een specifieke ziekte. Hierbij kan worden afgevraagd of de toevoeging van dit medicijn aan de standaard behandeling een langere overleving oplevert.
Op welke manier en bij welke proefpersonen?
Je kan patiënten met die specifieke ziekte randomiseren voor de standaard behandeling vs de behandeling met nieuwe medicijn. Je kunt vanuit daar bekijken of en wat de verschillen zijn in de behandelarm vs de standaardarm.
Bedenk ook hoe je de kennis uit je onderzoek zou kunnen toepassen. Wanneer wel en wanneer niet?
Je kunt vanuit deze kennis achterhalen of het wel/niet zinvol is om het nieuwe medicijn toe te voegen aan de standaard behandeling om te zien of de overleving langer wordt. Als dit het geval is dan kun je het nieuwe medicijn verder standaardiseren. Mocht dit niet het geval zijn, dan is aangetoond dat dit medicijn voor de specifieke ziekte geen nut heeft.

2. Bedenk waarom bescherming van proefpersonen in medisch-wetenschappelijk onderzoek belangrijk is
Omdat het welbevinden en de veiligheid van de patiënt voorop moet staan. De patiënt vertrouwd erop dat er zorgvuldig voor hem/haar gezorgd wordt, waarin het bevorderen van zijn/haar gezondheid ten alle tijden als het belangrijkste wordt gezien.

waar die bescherming uit zou moeten bestaan
Eerlijke en volledige informatie rondom het volledige onderzoek, het beschermen van privacy gevoelig informatie, het beperken van de complicaties (of hier snel op inspringen), het ten alle tijden kunnen stoppen met het onderzoek en het nauwkeurig monitoren van de gezondheid.

wat je zou kunnen doen om die te waarborgen.
Eerlijke en volledige informatie geven, integer omgaan met privacy gevoelige informatie, het nauwkeurig monitoren van bijwerkingen en het monitoren van de gezondheid op de manier die passend is bij het onderzoek.

Foto van Merle Verdriet
Re: Module 'Introductie'
door Merle Verdriet - vrijdag, 4 september 2020, 09:53
 

- Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? 
Nee dat heb ik niet.

- Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek? (ik lees dit als mijn eigen onderzoek) 
Ligt aan de belasting voor het onderzoek, relevantie en wens dierbare.

- Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek? 
Wat de te behalen winst is, wat het doel is van het onderzoek, welke onderzoek gerelateerde handelingen er moeten worden uitgevoerd, of de behandeling veilig is

- Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker? 
Ik heb hierin geen eigen ervaring.


Foto van Laura van der Kamp
Re: Module 'Introductie'
door Laura van der Kamp - dinsdag, 8 september 2020, 17:44
 

1. Geef een voorbeeld van een medisch-wetenschappelijke onderzoeksvraag en geef aan hoe je die vraag wilt beantwoorden.
De onderzoeksvraag zou kunnen gaan over welke behandeling de minste complicaties met zich meebrengt. 
Is een endovasculaire ingreep net zo veilig als een chirurgische ingreep bij patiënten ouder dan 70 jaar met een intracranieel aneurysma van >7 mm? 
Op welke manier en bij welke proefpersonen?
Je kan patiënten ouder dan 70 jaar met een ongeruptureerd intracranieel aneurysma van >7mm randomiseren voor de behandeling. Helaas kun je niet blinderen voor de determinant (de behandeling). De proefpersonen moeten informed consent afgeven.  

Bedenk ook hoe je de kennis uit je onderzoek zou kunnen toepassen. Wanneer wel en wanneer niet?
Je kunt vanuit deze kennis achterhalen of endovasculair dan wel chirurgisch behandelen veilig is. 

2. Bedenk waarom bescherming van proefpersonen in medisch-wetenschappelijk onderzoek belangrijk is? Waar die bescherming uit zou moeten bestaan? Wat je zou kunnen doen om die te waarborgen.
Een proefpersoon mag niet geschaad worden (principe van niet schaden). Bovendien heeft hij/zij het recht op privacy, dus persoonlijke gegevens moeten beschermd worden. Ook heeft de proefpersoon recht op goede zorg, dus zijn interim analyses noodzakelijk om vast te stellen of je bv een arm van je proefpersonen de beste behandeling ontzegt, wat kan leiden tot vroegtijdig stoppen van het onderzoek. Bovendien moet de proefpersoon goed voorgelicht worden en informed consent moeten tekenen. Ook mag de proefpersoon het deelnemen aan een onderzoek weigeren zonder een reden te geven. Ook mag de proefpersoon ten alle tijden stoppen met het onderzoek. 

Foto van Daphne Bussink-Voorend
Re: Module 'Introductie'
door Daphne Bussink-Voorend - dinsdag, 15 september 2020, 11:01
 
 1. Geef een voorbeeld van een medisch-wetenschappelijke onderzoeksvraag en geef aan hoe je die vraag wilt beantwoorden. Op welke manier en bij welke proefpersonen? Bedenk ook hoe je de kennis uit je onderzoek zou kunnen toepassen. Wanneer wel en wanneer niet?

Bijvoorbeeld: Wat is het effect van een gespreksinterventie met ouders op de acceptatie van vaccins van het RVP bij jonge kinderen? De proefpersonen zijn in dit geval ouders die twijfelen ten aanzien van vaccins. De kennis uit het onderzoek zou toegepast kunnen worden bij GGD in de aanpak om acceptatie van vaccins te bevorderen en adquaat om te gaan met twijfel. De resultaten zijn niet automatische generaliseerbaar op alle specifieke subgroepen, zoals groepen die vaccins wijgeren op grond religieuze redenen.

 1. Bedenk waarom bescherming van proefpersonen in medisch-wetenschappelijk onderzoek belangrijk is, waar die bescherming uit zou moeten bestaan en wat je zou kunnen doen om die te waarborgen.

Het is van belang om proefpersonen niet bloot te stellen aan onnodige risico's, of zelfs schade oplopen. Daarnaast is het van belang dat door deelname aan het onderzoek, proefpersonen verminderde toegang hebben tot zorg of andere nadelige consequenties ervaren. De bescherming bestaat uit goede Informed Consent, toetsing door METC, signalering van complicaties/ongewenste effecten en de mogelijkheid om ten alle tijde met het onderzoek te kunnen stoppen (zowel als proefpersoon als onderzoeker)