eBROK forum

Module 'Praktijk'

Re: Module 'Praktijk'

Lieke Arts 
Aantal antwoorden: 0
In de feedback op die vraag staat optie 2 ook als goed antwoord, dus dat het eigenlijk 1, 2 en 4 zouden moeten zijn. Dit was alleen niet een van de antwoordopties..