Module 'Wet- en Regelgeving'

Re: Module 'Wet- en Regelgeving'

door Krista Hoek -
Aantal antwoorden: 0
Klinische Proef = behandeling is niet ‘standaard’ behandeling OF extra diagnoses/monitoring zijn nodig
Klinische Proef met beperkte interventie = behandeling met wel ‘standaard’ behandeling (is te beargumenteren) OF zeer weinig extra diagnose/monitoring