Module 'Wet- en Regelgeving'

Re: Module 'Wet- en Regelgeving'

door Bena Hemmen -
Aantal antwoorden: 0
In aanvulling op jouw vraag: het besluit medische hulpmiddelen lees ik op internet is vervallen per 26-05-2021 en per die datum is MDR in werking getreden. Klopt dit? Zo ja, verandert het antwoord dan?