Module 'Organisatie'

Re: Module 'Organisatie'

door Marieke Van der Veen -
Aantal antwoorden: 0
Met welke personen, disciplines, leveranciers of partijen ben jij voor je onderzoek op dit moment in contact? Verrichter, is tevens monitor, 4 onderzoekers, 1 computer expert, fysiotherapeuten, verpleging, RvB, wetenschapscie, subsidieverstrekker
Welke rol spelen zij in het onderzoek? Verrichter/monitor houdt contact met de subsidie verstrekker, heeft het oz protocpol gemaakt, houdt vinger aan de pols ( monitor visites) en begeleidt ook de onderzoekers. 3 onderzoekers zijn op hun afdeling de hoofd onderzoeker, zij zijn verantwoordelijk voor de data verzameling, data management, en dataverzameling door fysio's/verpleging, hebben contact met de verrichter als er iets niet goed loopt en bij monitor visites. 1 onderzoeker doet alleen analyses en zorgt voor het technische deel van het onderzoek. De computerexpert zorgt voor de webapplicatie, de ft's verzamelen de conventionele klinimetrie, de vp verzamelt de conventionele algemene lklinimetrie en helpt de pp met omdoen van bewegingssensor. De RvB heeft toestemming gegeven voor het onderzoek, de wetenschapscommissie houdt halfjaarlijks vinger aan de pols tav voortgang, subsidie verstrekker: idem vinger aan de pols dmv midterm evaluatie en eind evaluatie
Welke verantwoordelijkheden hebben zij gekregen?
Verrichter, is tevens monitor, opzet en bewaking van ethisch verantwoord oz volgens de ICH GCP richtlijn en wetgeving, 4 onderzoekers de uitvoer incl bewaking ethiek en wetgeving 1 computer expert zorgt dat data niet verspild worden ( ethisch), fysiotherapeuten werken volgens de WGBO, nauwkeurige data verzameling en opslag, verpleging,idem, RvB advies checken van Wetenschapscie , wetenschapscie oz voorstel beoordelen en zorgen dat ptn niet aan onnuttig/ethisch onverantwoord oz bloot staan en daarover de RvB adviseren, , subsidieverstrekker
Hoe weet je dat ze gekwalificeerd zijn om deze verantwoordelijkheden ook op zich te kunnen nemen? Verrichter en ozrs hebben BROK gevolgd of volgen deze, FT en vp zijn BIG geregistreerd, wetenschapscie heeft ( deels ) de GCP gevolgd- > sommigen nog niet! RvB is PhD dus (deels) op de hoogte van regelgeving
En, niet onbelangrijk, zijn deze verantwoordelijkheden en kwalificaties ook goed vastgelegd? Voor de verrichter en onderzoekers: ja in oz protocol, de rest: Niet allemaal in 1 document. Wel in arbeidsovereenkomsten en onderzoeksbeleid
En nu je er toch over nadenkt, zijn er nog personen en/of disciplines die je mist? nee