Module 'Toetsing'

Re: Module 'Toetsing'

door Floor van der Most -
Aantal antwoorden: 0
Kom ik toch weer een reden tegen waarom het niet WMO plichtig zou zijn. Dit staat op de CCMO website (https://www.ccmo.nl/onderzoekers/wet-en-regelgeving-voor-medisch-wetenschappelijk-onderzoek/uw-onderzoek-wmo-plichtig-of-niet): "Onderzoek waarbij door middel van randomisatie twee standaardbehandelingen met elkaar worden vergeleken kan dus WMO-plichtig zijn, mits de behandeling inbreuk maakt op de lichamelijke en/of psychische integriteit van de proefpersoon. Een voorbeeld. Bij een onderzoek worden proefpersonen gerandomiseerd tussen het gebruik van matras A of B in hun bed ter voorkoming van doorligwonden. Hierbij is geen sprake van het opleggen van een gedragsregel in de zin van de WMO. Het gebruik van een ander matras wordt namelijk niet beschouwd als een inbreuk op de lichamelijke en/of psychische integriteit van de proefpersoon. Dergelijk gerandomiseerd onderzoek is niet WMO-plichtig, mits in het kader van het onderzoek geen andere handelingen worden opgelegd (bijvoorbeeld bloedafnames)."