Module 'Geneesmiddelenonderzoek'

Module 'Geneesmiddelenonderzoek'

door Verwijderde gebruiker -
Aantal antwoorden: 6

Welkom op het forum voor de module 'Geneesmiddelenonderzoek'. 

Het doel van dit forum is het aanbieden van een discussieplatform, waar jullie onderling met elkaar vraagstukken kunnen bespreken. Als je hier een vraag plaatst, kunnen anderen je naam en bericht bekijken en beantwoorden. Je vraag wordt niet beantwoord door eBROK experts en coördinatoren. 

Heb je een technische vraag? Klik dan op de 'Help' knop in de hoek rechtsonder. 

Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Geneesmiddelenonderzoek'

door Laura de Nooij -

Beste NFU eBROK,

In de BROK-module verdiepingsmodule over de ECTR lijken twee fouten te staan bij het nakijken van de zelftest:

 

1)     Wat is het doel van de ECTR?

Kies het juiste antwoord uit de volgende mogelijkheden:

a. de ICH-GCP richtlijn van aanvullende details voorzien 

b. om onderzoeken eerlijker over onderzoekslocaties in Europa te verdelen

c. aanscherpen van veiligheidseisen voor het includeren van proefpersonen

d. het gelijktrekken van het beoordelingsproces van klinisch geneesmiddelenonderzoek in Europa 


Feedback
Je antwoord is niet juist.
Het juiste antwoord is: om onderzoeken eerlijker over onderzoekslocaties in Europa te verdelen

Mijn opmerking
In de ECTR basismodule staat het volgende:

“Het doel van de ECTR is om de duur van de medisch-ethische toetsing van geneesmiddelenonderzoek gelijk te trekken voor alle landen binnen de EU en daarmee samenwerking tussen de lidstaten bij de ontwikkeling van geneesmiddelen makkelijker te maken.”

Hierdoor lijkt het volgende antwoord wel degelijk van toepassing: 

het gelijktrekken van het beoordelingsproces van klinisch geneesmiddelenonderzoek in Europa”

 

2)     Wat is het verschil tussen de Clinical Trials Directive (CTD) en de European Clinical Trial Regulation (ECTR)?

Kies het juiste antwoord uit de volgende mogelijkheden:

a. De CTD was direct bindend, terwijl de ECTR alleen een te bereiken doel aangeeft.

b. De ECTR is direct bindende wetgeving, terwijl de CTD als richtlijn alleen een te bereiken doel aangaf. 

c. De CTD was alleen van toepassing op interventioneel geneesmiddelenonderzoek met mensen, de ECTR is ook van toepassing op onderzoek met medische hulpmiddelen. 

d. De CTD was alleen geldig voor Nederland, de ECTR voor alle Europese landen. 


Feedback
Je antwoord is niet juist.
Het juiste antwoord is: De CTD was direct bindend, terwijl de ECTR alleen een te bereiken doel aangeeft.

Mijn opmerking
In de ECTR basismodule staat het volgende:

“De ECTR is een Europese wet die de de bestaande richtlijn Clinical Trials Directive (CTD; EU Directive 2001/20/EC) vervangt. Het verschil tussen een wet en een richtlijn is dat een wet direct bindend is; alle landen in de EU moeten zich hier direct aan houden. Een EU-directive of richtlijn geeft daarentegen alleen een specifiek doel wat alle EU-landen moeten bereiken.”

Hierdoor lijkt het volgende antwoord wel degelijk van toepassing: 

“De ECTR is direct bindende wetgeving, terwijl de CTD als richtlijn alleen een te bereiken doel aangaf.”

Het systeem-antwoord weergeeft het tegenovergestelde en is foutief.  

Als antwoord op Laura de Nooij

Re: Module 'Geneesmiddelenonderzoek'

door ramon smolders -

hoi Laura 


ik loop tegen precies hetzelfde aan. 

Heb je al via een andere manier een reactie van de ebrok gehad?

Als antwoord op ramon smolders

Re: Module 'Geneesmiddelenonderzoek'

door Laetitia Lamberts -

Ik kom precies hetzelfde tegen inderdaad

Als antwoord op Laetitia Lamberts

Re: Module 'Geneesmiddelenonderzoek'

door Yvonne Beijlevelt -

Dit spreekt elkaar toch volkomen tegen of lees ik nou zo raar??

De beoordeling van een klinische proef met geneesmiddelen in Nederland wordt uitgevoerd door een erkende METC of de CCMO, afhankelijk van het type onderzoek, zoals ook eerder beschreven in de module Toetsing.

De CCMO is ook de bevoegde instantie (BI) in Nederland voor geneesmiddelenonderzoek (en klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen), maar met de komst van de CTR zal de bevoegde instantie niet langer een rol hebben bij de beoordeling van klinische proeven met geneesmiddelen die onder de reikwijdte van de CTR vallen. Als antwoord op Laura de Nooij

Re: Module 'Geneesmiddelenonderzoek'

door Saskia van Spaendonck -
is er al antwoord op deze opmerking?
inmiddels ruim twee jaar verder, en naar mijn idee is het antwword (nog) niet aangepast.
ik vind ook dat het antwoord B moet zijn.
Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Geneesmiddelenonderzoek'

door Floor van der Most -
Hallo!

Ik heb een vraag over 6.1 'Toepassen in de praktijk'.

Dit gaat over de volgende casus: "Edith is een arts-onderzoeker die een nieuw geneesmiddelenonderzoek wil opzetten in een patiëntenpopulatie. Het betreft een investigator-initiated Fase III klinische proef in één centrum, waarbij er 150 meerderjarige vrouwen die zwanger zijn moeten worden geïncludeerd. Het onderzoek betreft een hoog risico klinische proef, mede vanwege de deelname van een omvangrijke patiëntenpopulatie, etc..."

Vervolgens is de vraag: "Door welke commissie wordt de aanvraag voor toelating van de klinische proef beoordeeld in Nederland?" CCMO, METC of VWS?

Antwoord: "CCMO, Het is een klinische proef met geneesmiddelen bij vrouwen die zwanger zijn. Dit onderzoek valt onder een van de onderzoeksvormen uit het Besluit Centrale Beoordeling (BCB) en de aanvraag voor de klinische proef dient daarom door de CCMO te worden beoordeeld. Onder de CTR heeft de Bevoegde Instantie geen rol meer bij de beoordeling van klinische proeven. De antwoordoptie VWS kan om die reden al niet van toepassing zijn geweest."

Maar CCMO was toch alleen van toepassing op kwetsbare patienten waar GEEN therapeutische interventie mee werd toegepast? Dit is therapeutisch. En BCB was alleen van toepassing bij geneesmiddelen die onder de opiumwet vielen (zie Module 'Wet- en regelgeving' hoofstuk 3.3 'Checklist wet- en regelgeving'). Of dus ook automatisch voor zwangere vrouwen?